Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
    .  Fagligt  .  Fagforeningsformand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.378
: :
Andersen, C.C.
Left
Rocks
2024-06-23 16:21
2024-06-21 15:59

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

C.C. Andersen (1849-1932) dansk fagforeningsleder og socialdemokratisk politiker. Han blev udlært som snedkersvend i 1868 og meldte sig i 1871 ind i Internationales snedkersektion (se 1. Internationale). Året efter var han med til stifte snedkernes og stolemagernes fagforening, som han var formand for 1873-84. Han var i denne periode ansvarlig for omfattende rekruttering til fagforeningen.

Fra 1877 spillede Andersen en ledende rolle i reorganiseringen af arbejderpressen, og i 1878-1931 sad han i ledelsen af Socialdemokratisk Forbund. Han spillede endvidere en central rolle i udviklingen af Kooperationen. Han bestyrede fra 1886 Arbejdernes Fællesbageri i København og fra 1902 var han formand for bryggeriet Stjernen.

I 1890 blev han valgt til Landstinget. Partiets andet medlem af Landstinget var dets formand P. Knudsen. Andersen var i udpræget grad manden i midten af partiet. Hans anseelse i arbejderbevægelsen var stor, og han fungerede som dirigent ved alle partikongresser i perioden 1876-1931.

A.J.