Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Ungarn
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
      .  Præsident
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.354
: :
Nagy, Imre
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Imre Nagy
Imre Nagy

Imre Nagy (1896-1958), ungarsk kommunistisk politiker, en af lederne af Ungarnopstanden i 1956.

Nagy blev født i det sydvestlige Ungarn i en calvinistisk småborgerfamilie. Efter gymnasieuddannelse blev han indkaldt som soldat og deltog i 1. Verdenskrig, hvor han faldt i russisk fangenskab, og under oktoberrevolutionen sluttede han sig til bolsjevikkerne. Han vendte tilbage til Ungarn i 1919, hvor han blev medlem af Bela Kuns kortvarige rådsregering. I 1929 flygtede han til Sovjetunionen, hvor han opholdt sig til han i 1944 fulgte med de sovjetiske befrielsestropper til Budapest.

Som landbrugsminister i den dannede samlingsregering stod han i spidsen for en omfattende jordreform, og han var derefter i 1945-46 indenrigsminister. I 1951 blev han medlem af kommunistpartiets centralkomite, og to år senere - kort efter den østtyske Berlinopstand - overtog han ministerpræsidentposten fra den upopulære Rákosi. Inspireret af Malenkov i Sovjetunionen slog han ind på en mere forbrugerorienteret økonomisk politik, han løslod politiske fanger og mindskede desuden presset på bønderne. Reformkursen mødte dog kraftig modstand fra gruppen omkring Rákosi, der fortsat var partiets generalsekretær, og efter Malenkovs fald i Sovjetunionen måtte Nagy i 1955 forlade posten og blev udstødt af partiet. Efter Rákosis afgang året efter blev han dog rehabiliteret.

Under Ungarnopstanden i 1956 stillede han sig på oprørernes side, overtog ministerpræsidentposten, krævede tilbagetrækning af de russiske tropper, optog ikke-kommunister i regeringen og meldte Ungarn ud af Warszawapagten. Efter 8 dages forløb blev opstanden knust af de sovjetiske tropper, og den 4. november måtte Nagy søge tilflugt i den jugoslaviske ambassade, men trods et løfte om frit lejde blev han sammen med andre af opstandens ledere arresteret den 22. november samme år. I 1958 blev han ved en hemmelig proces i Budapest dømt til døden og henrettet.

A.J.