Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 28.360
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Antistof
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Antistof er stof der består af anti-partikler ifht. de partikler der indgår i normalt stof. F.eks,. består et atom af anti-hydrogen af en negativt ladet anti-proton, der omkredses af en positivt ladet positron (anti-elektron). Hvis en partikel og en anti-partikel kommer i kontakt med hinanden, vil de blive tilintetgjort og afgive et kraftigt energi glimt.

Med antistof kunne alt den energi der findes i stof udnyttes, frem for de små mængder kemisk og nuklear energi, der kan udvindes i dag. Eftersom energitætheden er mange størrelsesordener større end i disse andre energikilder, ville vægtforholdet ved f.eks. raketflyvning være et helt andet. F.eks. ville blot få gram antistof være tilstrækkeligt til at transportere et mindre raketfartøj helt til månen. En reaktion mellem stof og antistof transformerer nemlig den samlede masse til energi. Dette er langt mere effektivt end f.eks. atomar fusion.

Indtil videre er der ikke observeret større mængder frit antistof i vort univers uden for laboratoriet. I naturen observeres antistof i form af antipartikler produceret i kollisioner mellem kosmisk stråling og de øvre dele af atmosfæren. Den ringe mængde antistof i naturen er noget af en gåde eftersom vi kunne forvente, at stof og antistof ville være blevet dannet i lige store mængder ved universets dannelse. Der findes dog teorier der baserer sig på de svage vekselvirkningers opførsel under Big Bang til at forklare den store asymmetri mellem stof og antistof i universet. Til gengæld giver fraværet af antistof et stabilt univers, uden hvilket livet ikke kunne være udviklet.

Fremstillingen af blot et enkelt atom af antistof er ekstremt vanskeligt, kræver partikelacceleratorer og store mængder energi - flere millioner gange mere end der frigives ved annihilationen mellem stof og antistof. Der er derfor endnu ikke fremstillet mere end blot få millioner atomer baseret på antistof. Det er derfor ikke sandsynligt at der kan udvikles måder at udnytte energisystemer baseret på antistof. Som forskningsobjekter er de derimod meget interessante, idet de kan anvendes til at teste om fundamentale symmetrier i naturen er symmetrier i absolut forstand eller kun holder tilnærmelsesvis.

Antipartikler repræsenteres symbolsk ved symbolet for dens normale partikelmodpart, men med en streg over. F.eks. repræsenteres en proton ved p mens anti-protonen repræsenteres ved et p med en streg over.

A.J. / K.Han.