Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 62.644
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Proton
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Protonen er sammen med neutroner og elektroner en af byggestenene i atomer. Det er en subatomar partikel med en positiv elektrisk ladning på 1,6021 × 10-19 coulomb. Protonens masse er 1,6726 × 10-27 kg, hvilket er ca. 1800 gange tungere end elektronen.

Kernen i det simpleste atom - brint - består af blot en proton, dog under tiden suppleret med en enkelt eller to neutroner (tungt brint). Kernen i andre - tungere - atomer består af et antal protoner og neutroner, der er bundet sammen af stærke kernekræfter. Antallet af protoner i kernen definerer atomets atomnummer, og er samtidig bestemmende for atomets fysiske og kemiske karakteristika.

Først i 1970'erne blev der udviklet en teori for protonens sammensætning af endnu mindre elementarpartikler. Protonen indgår i familien af baryoner, der består af to Up kvarker og en Down kvark, der holdes sammen af stærke kernekræfter formidlet af gluoner.

Protonens ladning svare til elektronens ladning - blot med modsat fortegn. Dette er et eksperimentelt faktum, der er målt med meget god præcision, men som endnu ikke har fundet en fuldstændig teoretisk forklaring. Positronens (anti-elektronens) ladning er den samme som elektronens (blot med modsat fortegn), og derfor den samme som protonens, både mht. størrelse og fortegn.

A.J. / K.Han.