Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 13/11 2023
Læst af: 73.141
: :
Geneve konventionerne
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Vesten lagde i oktober-november 2023 Genevekonventionerne i graven med sin uforbeholdne støtte til Israels krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkemord i Palæstina. Folkemordet skrællede 500  års civilisatorisk udvikling bort og sendte verden tilbage til Middelalderen. De ansvarlige er følgende lande: Israel, USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Italien, Danmark, Sverige, Finland, Nederlandene, Belgien, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland.

Genevekonventionerne er et sæt på 4 konventioner, der udgør krigens love indenfor international ret. Konventionerne er udformet over 85 år. Initiativet til dem blev taget af Henri Dunant, der blev forfærdet over de rædsler han oplevede under slaget ved Solferino. Konventionerne er undertegnet i Geneve, deraf navnet.

Der er tale om 4 konventioner:

De to første konventioner blev også revideret i 1949, og hele sættet betegnes også som «Genevekonventionerne af 1949» eller blot «Genevekonventionerne». Senere konferencer har lavet tilføjelser omkring bestemte former for krigsførelse - bl.a. anvendelsen af napalm - samt bestemmelser omkring borgerkrige. Omkring 200 stater har ratificeret konventionerne.

Beskyldninger om overtrædelse af Genevekonventionerne kan indbringes for den Internationale Domstol i Haag.

I de senere år har en række lande gjort sig skyldige i krænkelser af Genevekonventionerne:

NATO's krig mod Libyen i 2011 markerede Vestens endelige opgør med Genevekonventionerne. Siden september 2001 havde USA's regering arbejdet på at omgå konventionerne, der i mere end 100 år havde været rammen indenfor hvilken krigsførsel skulle foregå. Libyenkrigen kulminerede i henrettelsen af landets tidligere diktator, Muammar Kadaffi, og var samtidig et farvel til de retsstatsprincipper, der f.eks. havde ført til, at den 2. verdenskrigs krigsforbrydere fra Tyskland og Tokyo blev stillet for retten i henholdsvis Nürnberg og Tokyo.

A.J.

Internet: