Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Frankrig
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 29/3 2004
Læst af: 21.636
: :
Quesnay, Francois
Left
Rocks
2023-05-23 11:46
Francois Quesnay

Francois Quesnay (1694-1774) var ud over at være hoflæge ved det franske hof den egentlige grundlægger af fysiokratismen. I 1758 udgav han en økonomisk model «Tableau économique» - altså en økonomisk tavleoversigt, hvori han opererer med tre klasser: landbruget, grundejendomsbesiddere og den sterile klasse. Hans tese var, at det kun var i landbruget, at der blev skabt ny værdi samt et nettoprodukt. Grundejendomsbesidderne forbrugte nettooverskuddet, og de sterile klasser - der omfattede handelsmænd, håndværkere etc. - formidlede det. Hans økonomiske teori gik ud på at argumentere for, at skatten på landbruget skulle lempes, da det var samfundets eneste rigdomskilde. Endvidere viste hans økonomiske model, at systemet var selvreproduktibelt.

Fysiokratismen rummede den økonomiske liberalismes grundantageler - bortset fra indskrænkningen i det værdiproduktive arbejde til landbrugssektoren.

H-J.S.