Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Organisation  .  Kulturorganisering  .  Aviser
Arbejde  .  Kultur
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 11/2 2005
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 20.547
: :
Neue Rundschau
Left
Rocks
2024-05-25 05:54

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Tysk tidsskrift startet i 1890 som ugeblad (fra 3. årg. som månedsblad) for den naturalistiske litterære bevægelse med navnet Freie Bühne für modernes Leben (Berlin). Tidsskriftet fik i 1894 et nyt navn, Neue deutsche Rundschau, fra 1905 Neue Rundschau. Tidsskriftet udkom i hele perioden på S. Fischer Verlag (Berlin) indtil 1944, hvor det pga. krigen i lighed med mange andre tidsskrifter måtte ophøre. Det blev dog genstartet i Stockholm tidligt på året 1945; fra 1949 bliver det igen udgivet i Tyskland på S. Fischer Verlag i Frankfurt.

Tidsskriftet var det mest betydningsfulde og indflydelsesrige naturalistiske tidsskrift, men blev hurtigt et åbent diskussionsforum, som også havde betydning for nye «moderne» litterære strømninger som impressionismen, Wiener Moderne og retningen Neue Sachlichkeit i 1920'erne. Tidsskriftets glansperiode var perioden 1890 til 1920, hvor så godt som alle vigtige personer i den tysksprogede litteratur bidrog til bladet. Tidsskriftet har ikke opnået samme position efter 2. verdenskrig, men anses fortsat for at være et centralt kulturpolitisk tidsskrift i det tysksprogede område. Tidsskriftet har også publiceret vigtige politisk-historiske bidrag, f.eks. Wolfgang Abendroths artikel i anledning af det tyske socialdemokratis hundredårsdag i 1963 (som senere udkom i bogform i flere oplag). I 2004 udkom et særnummer om den nyeste og yngste skandinaviske litteratur og lyrik.

G.C.