Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 2/5 2006
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 20.797
: :
National Minority Movement
Left
Rocks
2024-05-25 05:54

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

National Minority Movement (NMM) blev oprettet i Storbritannien i 1924 for at samle kommunistiske arbejdere og kritiske fagforeningsmedlemmer til et fælles arbejde indenfor fagbevægelsen. NMM var en uafhængig organisation under ledelse af det engelske Kommunistiske parti (CPGB). Den første formand var den gamle aktivist Tom Mann og generalsekretæren var Harry Pollitt, begge fremtrædende medlemmer af CPGB. Meningen var at NMM skulle samle faglige aktivister til en slags enhedsfront for at kæmpe imod nedskæringspolitikken for efterhånden at overgå fra at være en mindretalsbevægelse til at blive et flertal. På sin 3. konference i 1926 kunne NMM rapportere om en betydelig fremgang. De 883 delegerede på konferencen repræsenterede ca. 950.000 medlemmer i forskellige brancher. De stærkeste grupperinger fandtes indenfor transport- og metalarbejderne. På dette tidspunkt var en betydelig del af medlemmerne ikke medlemmer af CPGB, men kritiske venstreorienterede fagforeninger og –forbund. NMM havde en voksende indflydelse på den af TUC førte politik, men efter at generalstrejken i 1926 blev tabt, reduceredes dens indflydelse hurtigt. I 1928 indledte Rød Faglig Internationale på sin IV. kongres «ultravenstre-politikken», der resulterede i Strasbourgteserne fra januar 1929. NMM, der var tilsluttet RFI, bakkede op om denne politik og mistede derefter yderligere indflydelse i fagbevægelsen. NMM eksisterede fortsat, men opnåede aldrig mere den indflydelse den havde haft før den tabte generalstrejke.

NMM havde en politisk parallel i National Left Wing Movement, som arbejdede indenfor Labour Party (LP), selv om partiet havde afvist at hhv. CPGB eller dets medlemmer kunne optages i LP. Enkelte lokalafdelinger havde alligevel et kommunistisk lederskab; de blev derfor ekskluderet. Under og efter generalstrejken 1926 havde CPGB øget sin indflydelse i LP, men tabte den hurtigt igen efter 1928.

G.C.