Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/7 2007
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 21.615
: :
International Trade Union Confederation (ITUC)
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

International Trade Union Confederation (2006-). Fra 1990'erne og fremefter udbyggede de kristelige og socialdemokratiske faglige Internationaler (WCL og ICFTU eller FFI) deres samarbejde. Den tredje faglige Internationale, WFTU, som indtil 1990 havde været domineret af de daværende socialistiske staters landsorganisationer, deltog ikke i dette samarbejde. WFTU var blevet alvorligt svækket, men havde i nogle verdensdele fortsat en ikke ubetydelig vægt.

På baggrund af det pres på fagbevægelsen som den nye politiske situation i verden efter 1990 medførte, var de to Internationaler tvunget til at udvikle nye modeller for en mulig løsning på arbejdsgiverorganisationernes afvisning af den hidtidige samarbejdsmodel. En effektiv løsning har ikke kunnet findes foreløbig – kampen mod børnearbejde er f.eks. knap nok kommet ud af starthullerne – og derfor blev en organisatorisk løsning, en sammenslutning, taget som første skridt.

Vigtige forklaringer på fagbevægelsens problemer er den generelle ændring i produktionsprocesserne, løntryk og udflytning af virksomheder (se også Globalisering). Hertil kommer at de traditionelle politiske samarbejdspartnere, de socialdemokratiske partier, har fjernet sig fra fagbevægelsen og samtidig er blevet svækket afgørende.

Sammenslutningen mellem WCL og ICFTU blev vedtaget på en kongres i Wien i november 2006. Den nye organisation fik navnet International Trade Union Confederation (ITUC) og hævdedes at have ca. 168 millioner medlemmer. Heraf bidrog WCL med ca. 25 millioner medlemmer - et tal som ikke har kunnet efterprøves. ICFTU bidrog med hovedparten af de resterende medlemmer, men der er dog også forskellige landsorganisationer og enkeltforbund, som ikke tidligere har været inddraget i det internationale arbejde, men som nu er blevet involveret i ITUC. ITUC hævdede ved sammenslutningen at have 304 landsorganisationer i 153 lande over det meste af verden som medlemmer.

ITUC vedtog et princip- og arbejdsprogram, som indeholder dels traditionelle faglige krav, dels forsøger at reagere på de nye udfordringer, som internationaliseringen og globaliseringen fører med sig (f.eks. angreb på arbejdernes livsbetingelser, arbejdsrettigheder og faglige organisationer). Stillet overfor udfordringerne i det gældende økonomiske system forekommer programmets forslag dog ikke at være tilstrækkelige.

ITUC søger at udvikle det internationale faglige samarbejde - især i forbindelse med den ligeledes ret nye afløser for de gamle Internationale fagsekretariater, Global Union Federations.

ITUCs hjemmeside (www.ituc-csi.org) gør alle relevante programmatiske dokumenter tilgængelige. Den indeholder desuden en oversigt overmedlemsorganisationerne.

G.C.

Litteratur

Der foreligger kun enkelte oversigtsartikler, f.eks. Rebecca Gumbrell-McCormick: From the Old Trade Union International to the New (www.labourstart.org/docs/en/000382.html); Daphné Josselin: Back to the Frontline? Trade Unions in a Global Age (LSE Research Online) og artikler i International Union Rights 2006 nr. 3.