Kategorier dette opslag er registreret under:
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen  .  Løn
     .  Arbejdsforhold
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 32.971
: :
Flekstid
Left
Rocks
2023-11-27 06:08

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Flekstid, eller fleksibel arbejdstid er en ordning som giver den enkelte ansatte på en arbejdsplads ret til fra dag til dag at vælge sin arbejdstid - indenfor rammerne af givne retningslinier. Man opererer som regel med begreberne en fasttid og en ydre arbejdstid. Med fasttid menes det tidsrum på arbejdsdagen, hvor alle ansatte skal være til stede (f.eks. fra kl. 9.00 til 15.00). Den ydre arbejdstid er det tidsrum som ligger før og efter fasttiden, og hvor den enkelte ansatte har mulighed for selv at vælge ankomst og afgang (f.eks. fra kl. 7.00 til 9.00 om morgenen og fra kl. 15.00 til 17.00 om eftermiddagen). Ordningen med flekstid er i dag gennemført på en lang række arbejdspladser - hovedsagelig kontorarbejdspladser indenfor både det private erhvervsliv og i staten.

Arbejdstagere som er underlagt flekstid, vil næsten altid være underlagt kontrol med deres arbejdstid. Kontrollen kan foregå ved hjælp af stempelur, andres registrering eller den ansattes egen notering af den faktiske arbejdstid. Kontrolordningen fastsættes efter drøftelser omkring ordningen. I mange tilfælde opereres der med en fast afregningsperiode - f.eks. 4 uger. Indenfor denne periode kan det f.eks. kun være tilladt at overføre plus/minus 10 timer til næste periode.

Ordningen med flekstid har vistnok sin historiske oprindelse i Vesttyskland, hvor stadig stigende trafikproblemer på indfartsvejene til de store byer i myldretiden gav anledning til ideen. Man mente, at ved at give de ansatte mulighed for selv at vælge hvornår de skulle møde på arbejdet - indenfor visse rammer - ville man opnå en spredning af trafikken, som derved ville afhjælpe de store trafikpropper. En anden teori går ud på, at det er de firmaer, som forhandler stempelure, der har påvirket udviklingen, idet de har gjort et omfattende arbejde for at introducere fleksibel arbejdstid.

Erfaringerne med flekstid her i landet er blandede. Nogle lægger vægt på fordelene, andre på ulemperne. Som fordele ved ordningen nævnes fra de ansattes side bl.a.: Større mulighed for at tilpasse arbejdstiden til sin egen døgnrytme, individuelle behov og vaner. Større frihed til private gøremål (handlen, hente og bringe børn til børnehaven osv.). Bedre mulighed for tilpasning til den kollektive transport i morgen- og eftermiddagstimerne. Derved opnås mindre stress og større trivsel. Som ulemper nævnes især: Ordningen lader sig ikke lige let gennemføre for alle typer arbejde. Indføringen af stempelure medfører en «robotisering» af arbejdet: arbejdets ydre ramme bliver vigtigere end arbejdets indhold. Det indebærer samtidig øget kontrol og mindre mulighed for overtid.

P.Ø.N.