Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Faglært arbejde  .  Transport
   .  Andet  .  Reproduktion
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 22.485
: :
Fodgænger
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Fodgænger, person som i vores samfund befinder sig i en ubeskyttet og farefuld tilværelse mellem opholdssteder (bolig, arbejdsplads og lign.) og transportmidler (biler, busser o.s.v.). Fodgængere praktiserer den gamle skik at flytte kroppen ved at placere fødderne direkte på jorden (for så efterfølgende at placere en fod foran den anden i ønsket bevægelsesretning). Dette er den mest tilpasningsdygtige transportmetode, som er blevet udviklet. En fodgænger kan under gunstige forhold ændre hastighed og retning meget hurtigt og præcist uden fare for omgivelser eller egen sikkerhed. Som ulempe kan anføres, at det føles slidsomt at gå over lange afstande med mindre dette sker i naturskønne omgivelser (gåture) eller under socialt gunstige omstændigheder (promenader). For samfundet indebærer det at gå (tilsammen med cykling, skiløb, brug af slæde o.a.) en betydelig ressourcebesparelse i forhold til andre transportmetoder.

Fodgængeres modpart er i første omgang bilisterne. Fodgængerne jagtes og nedkæmpes langs landevejen eller langs gaden, eller når de krydser gader på opmærkede steder. Her kræver bilerne sine fleste ofre. Fodgængere er en svag uorganiseret gruppe, som repræsenterer et lavt kapitalforbrug, kræver lille teknologisk udviklingsindsats og produktion af udstyr og giver ydermere dårligt afkast. De har derfor være lidet påagtet eller direkte modarbejdet af politikere og planlæggere.

Historisk har især fattige været henvist til at være fodgængere. Rige og privilegerede klasser har forsøgt at undgå sådan slidsom egenudfoldelse ved brug af bærestole og heste og senere vogne med og uden forbrændingsmotor. I dagens samfund er især børn, kvinder og gamle henvist til at være fodgængere. Bilisten er for det meste en mand i sin bedste alder.

I Danmark er fodgængere, sammen med andre «bløde trafikanter» (bl.a. bevægelseshæmmede i kørestole), udsat for et klima, som pga. den stadige påvirkning af vind, kulde, regn, is og sne reducerer den umiddelbare glæde ved direkte og ubeskyttet kontakt med natur, bymiljø og medmennesker.

Fodgængere optager ikke megen plads, men i storbyernes centrum er der alligevel opstået problemer med trængsel. En engelsk forsker foreslog for nogle år siden dette afhjulpet ved at folk skulle gå sidelæns for derved at optage mindre plads i bredden, men forslaget er hidtil ikke iværksat med nævneværdig succes. I de seneste år har fodgængere  i en del byer fået tildelt egne reservater, gågader, til fremme for rolig og uhæmmet handel, og gangstier for sund rekreation og børns opvækst.

P.B.