Send
Nils Bredsdorff [Ni.B.]

Nils Bredsdorff

Nils Bredsdorff (1946-), ph.d. i forvaltningsvidenskab, lektor og forskningsbibliotekar i politik, økonomi og forvaltning. Har senest skrevet: Diskurs og konstruktion - en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer, Kbh. 2003 Forlaget sociologi; Diskurskritik - om italesættelse af grænserne for fortolkning, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 40 2003; Læsninger i udredningen af magten - analyse af Magtudredningen i: Grus nr. 71 2004 s. 4-44.
Se desuden leksikonbiografien: Nils Bredsdorff

Artikler af forfatter: Konstruktivisme
  Magtudredningen