Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbeiderpartiets Kvinneforening

Norsk socialdemokratisk kvindeorganisation. Foreningen blev stiftet i marts 1895 i Kristiania (Oslo). I «Social-Demokraten» blev den omtalt som «en Kvinneforening til udførelse af haandarbejde i partiøiemed». Foreningen var fra starten en ren partistøttende organisation, selv om den formelt først meldte sig ind i Arbeiderpartiet i 1896. Forkvinde var Helga Nestor Nilsen, kasserer Gunhild Ziener. Gennem håndarbejdsvirksomhed, basarer, indsamlinger o.l. arbejdede foreningen for at forbedre partiets økonomi og styrke dets presse. Efterhånden blev foreningens opgaver stærkt udvidet. Oplysnings- og foredragsvirksomhed blandt arbejderkvinder, agitation for faglig organisering og kamp for social retfærdighed optog stadig mere af medlemmernes tid. Foreningen var aktiv i kampen for kvindelig stemmeret og tog i 1899 initiativet til et kvindeoptog den 17. maj for at demonstrere for stemmeretten - et tiltag den fulgte op i årene deretfer. Foreningen førte også an i arbejdet for at samle de fagligt og politisk organiserede kvinder i arbejderbevægelsen. Sammen med fem kvindelige fagforeninger dannede den i 1901 Arbeiderpartiets Kvinneforbund.

V.E.E.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 23.742