Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Koncern

Koncern (engelsk: Concern, tysk: Konzern) betegner en sammenslutning af formelt selvstændige
foretagender, som har fælles ejerinteresser og som finansielt og forretningsmæssigt optræder som en enhed. I juridisk forstand eksisterer en koncern sædvanligvis kun, når mindst to tredjedele af ejerinteresserne er fælles. I praksis kan en koncern opstå, når et moderselskab kontrollerer et eller flere datterselskaber, og der er et nært samarbejde, produktionsmæssigt, finansielt eller salgsmæssigt.

Dannelsen af koncerner er typisk for tendenserne til koncentration og stordrift i de «moderne» stadier af kapitalismen. Koncerner opstod først i USA, Tyskland og Japan i sidste del af det 19. århundrede. I det 20. århundrede er koncerner et typisk træk ved kapitalismen i alle udviklede industrilande. De vigtigste danske koncerner er ØK (Østasiatisk Kompagni), A.P.Møller, Novo-Nordisk og Danfoss.

Historisk er koncerndannelsen blevet stimuleret af, at større markeder har åbnet sig, at konkurrencen er øget, noget som igen har svækket mindre og mellemstore virksomheder, og at behovet for planlægning og integration er blevet større. Et typisk træk ved koncernerne er, at de lægger stor vægt på administrative funktioner og på at ledelsen af den daglige drift ikke længere findes hos ejerne, men hos uddannede fagfolk, teknokrater. Typisk for dem er også den store vægt, som bliver lagt på langsigtet planlægning af produktion, omsætning og finansiering.

Koncernen er den almindelige organisationsform for statslig industri både i Vesteuropa og i mange udviklingslande. Eksempler på statsejede koncerner er British Steel Corporation i Storbritannien, Renault-fabrikkerne i Frankrig, ENI og IRI i Italien, Petroleos de Venezuela osv.

Ø.No.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 28.448