Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Liebkneckt, Wilhelm

Liebknecht (1826-1900), tysk socialdemokratisk politiker, studerede ved flere tyske universiteter og deltog i oprørene under den tyske revolution 1848-49. På grund af sin deltagelse måtte han flygte, ankom til England hvor han bl.a. lærte Marx at kende. Ved amnestien i 1861 vendte han tilbage til Tyskland, slog sig ned i Berlin, hvorfra han dog hurtigt blev udvist. I 1865 kom han til Leipzig, hvor han traf August Bebel, og de to stiftede i 1866 det Sachsiske Folkeparti.

Liebknecht betragtede på det tidspunkt liberalismens venstrefløj som en naturlig - om end upålidelig - allieret for arbejderklassen, og på dette punkt kunne han ikke enes med tilhængerne af Lassalle, der endog ville samarbejde med Bismarck mod borgerskabet.

I 1869 stiftede Liebknecht og Bebel derfor et nyt marxistisk parti, der efter byen fik navnet Eisenacherne. I 1875 lykkedes det i byen Gotha at forene de to stridende tyske arbejderparti - eisenacherne og lassalleanerne - og Liebknecht var den drivende kraft bag denne fusion.

Marx var dog stærkt kritisk overfor det program, Gothaprogrammet, de to partier blev forenet på. Imidlertid lykkedes det Liebknecht at skjule denne kritik. Selv var han redaktør af partiets hovedorgan Vorwärts, og fra 1867 sad han sammen med Bebel i den nordtyske rigsdag. I 1870 afviste de begge at stemme for krigsbevillingerne, og da de efterfølgende agiterede mod krigen mod Frankrig, blev de idømt 2 års fæstningsarrest.

I 1874 blev han indvalgt i den nye tyske rigsdag, hvor han bortset fra 1887-90 sad frem til sin død. Han var en større agitator end strateg, og under socialistlovene (1878-90) var han dygtig til at udnytte talerstolen i rigsdagen.

Da striden om revisionismen blussede op i partiet i 1890'erne, indtog han et ortodokst marxistisk standpunkt, men søgte samtidig at undgå splittelse i partiet. (Se også: Bernstein). Han var særdeles populær i partiet, og hans begravelse i 1900 udviklede sig til en kæmpe demonstration. Hans søn, Karl Liebknecht blev henrettet i 1919.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.516