Browserudgave

Dagbladet Arbejderen

Dagbladet Arbejderen
Ryesgade 3F
2200 København N

Tlf. 3535 2193 og
3535 7351
fax 3537 2039
E-mail: arbejderen@inform.dk

Ansvarshavende redaktør: Birthe Sørensen.

Dansk venstrefløjsavis der udgives af partiet DKP/ML på forlaget Arbejderen. Avisen blev grundlagt i 1978 under navnet «Arbejderen». Den blev startet af KSML (Kommunistisk sammenslutning Marxister-Leninister) - en udbrydergruppe fra KAP.

Bladet udkom i starten 1 gang pr. måned, i en udgave i folioformat og trykt på gruppens egen sværteduplikator. Efter stiftelsen af DKP/ML ved årsskiftet 1978-79 blev avisen «centralorgan for DKP/ML». Efter sammenlægningen af DKP/ML og Kommunistisk Samling udgives bladet fra 2007 af Kommunistisk Parti.

DKP/ML satte meget store ressourcer ind på udviklingen af avisen, og allerede fra september 1982, begyndte den at udkomme som dagblad, i en 4 siders udgave, i tabloidformat, nu under navnet «Dagbladet Arbejderen».

Igennem stor offervilje fra DKP/ML's medlemmer, og tilbagevendende indsamlinger, har det gennem de sidste 17 år kunnet lade sig gøre at fastholde bladet som dagblad. Det har gennem årene udviklet sig både i kvalitet, størrelse og udbredelse. Fra at være en avis der kun blev læst af en snæver kreds af medlemmer og DKP/ML sympatisører, er det i dag et blad som ligger på en del fagforeningskontorer og læses af politiske aktivister landet over.

Avisen udtrykker i sine ledere og andre artikler DKP/ML's politik, men har åbnet sig som et samlende organ for den progressive del af fagbevægelsen, og den øvrige venstrefløj - fra Hardy Hansen til «de autonome».

Avisen er i dag det eneste danske dagblad, som er erklæret socialistisk, og har en klar holdning mod EU og NATO. Det udkommer i en 12 siders udgave tirsdag – onsdag – torsdag – fredag og med 16 sider hver lørdag.

S.F.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 28/12 2007

Læst af: 30.180