Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, Den Revolutionære Venstrebevægelse) fra Chile blev dannet den 15. august 1965 og blandt dets stiftere var militante revolutionære fra VRM (Vanguadia Revolucionaria Marxista) og folk fra de traditionelle ventrepartier, der i disse ikke fandt løsningen på de problemer, arbejderklassen og det chilenske folk havde. MIR definererede sig som et marxistisk-leninistisk parti, der kæmpede for socialismen og erobringen af den politiske magt til fordel for proletariatet og det chilenske folk.

MIR indgik ikke i Salvador Allendes folkefrontsregering (1970-73), men fik hastig stigende tilslutning i takt med radikaliseringen i landet. I perioden op til militærkuppet i 1973 opfordrede det til bevæbning af arbejderklassen, for at den kunne beskytte sig mod borgerskabets overgreb. Det blev afvist af både socialister og kommunister. Som udtryk for manglende analyse af klassekampen i Chile erklærede det danske kommunistiske dagblad, Land og Folk dagen efter kuppet, den 11. september 1973, at det var MIR, der havde været årsagen til militærets kup.

MIR gik umiddelbart i gang med at opbygge en guerilla i Chile, men blev lige som de andre venstrefløjsorganisationer i landet hårdt ramt af militærets repression. En stor del af dets medlemmer blev tvunget i eksil - bl.a. til Danmark.

Som konsekvens af voldsomme interne splittelser blev organisationen opløst i slutningen af 80'erne.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 24.951