Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti

Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti samlet til landsstyremøde i 1926, et år før det atter gik sammen med Arbeiderpartiet.

Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti (NSA) begyndte sin virksomhed som selvstændig parti den 1. marts 1921. Det afløste den «Oppositionsgruppe», som havde arbejdet indenfor Arbeiderpartiet (DNA) efter den «nye retnings» sejr over «højresocialisterne» i 1918. NSA stod politisk for en moderat socialisme med vægt på det skridtvise reformarbejde indenfor rammerne af det parlamentariske system. Partiet deltog i stortingsvalgene i 1921 og 1924, og fik begge gange 8 mandater og omkring 9 % af stemmerne. I februar 1927 gik partiet atter ind i Arbeiderpartiet.

Dannelsen i 1921 skete efter at oppositionsgrupper måtte regne med at blive ekskluderet fra Arbeiderpartiet, når dette på sit landsmøde i marts vedtog «Moskvateserne». Gruppen blev derfor nærmest tvunget til partidannelse. Men allerede fra 1918 var der sket en trinvis organisatorisk udbygning, med hovedbestyrelse og repræsentantskab, tilslutning af lokale afdelinger eller oppositionsgrupper som betalte kontingent til den centrale organisation, «landskonferencer» og selvstændig presse: i Oslo udkom «Arbeiderpolitikken» fra januar 1920.

Tilknytningen til den detroniserede partielite fra 1918 kom klart til udtryk med NSA's formand 1921-1927, Magnus Nilssen, som havde været DNA's sekretær fra 1900 til 1918. I Arbeiderpartiets stortingsgruppe fulgte 8 af 18 repræsentanter NSA ved spittelsen - deriblandt nogle af de mest erfarne stortingsrepræsentanter som Anders Buen, Johan Gøstein og Meyer Foshaug. Flere socialdemokrater fortsatte alligevel i Arbeiderpartiet. Det gjaldt partiets formand i 1918, Christian Holtermann Knudsen, LO's formand Ole O. Lian og Christopher Hornsrud, som blev ny parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet i Stortinget efter splittelsen. Som sekretær i NSA valgte landsmødet i 1922 Olav Oksvik. Han blev snart en landskendt skikkelse som repræsentant for partiet. Samme år blev der dannet selvstændige ungdoms- og kvindeforbund.

Ved splittelsen havde NSA tilslutning fra 58 lokalafdelinger, og medlemstallet stabiliserede sig efterhånden på omkring 10.000. Partiet opbyggede også en omfattende presse, som på sit højdepunkt omfattede 17 aviser, hvoraf Smålenenes Sosial-Demokrat i Fredrikstad og Oslo-organet var de vigtigste.

Ved valgene hentede NSA de fleste af sine vælgere i Østfold, Akershus, Oslo og Møre og Romsdal, og i Østfold og Møre og Romsdal var NSA arbejderklassens dominerende parti. Her havde socialdemokraterne også stået stærkt under striden med «den nye retning».

Spørgsmålet om de internationale forbindelser stod centralt, både da NSA blev stiftet og under samlingen i 1927. NSA ville nødig opgive sit medlemskab i Socialistisk Arbejderinternationale, men gav sig, da internationalen selv gav grønt lys - åbenbart pga. en forventning om at få et samlet norsk parti tilbage efter få år, hvilket de gjorde i 1938.

Drivkraften bag samlingen var ellers, at den revolutionære bølge i arbejderklassen var ebbet ud i de økonomiske nedgangstider som fulgte efter krakket i 1920, at det var sket en politisk afklaring i Arbeiderpartiet gennem splittelsen mellem kommunister og «tranmælitter» i 1923, og endelig at LO pressede på for at få fjernet de problemer, den politiske splittelse i arbejderbevægelsen førte med sig.

I norsk arbejderbevægelses historie repræsenterer NSA den ideologiske kontinuitet, og Arbeiderpartiet kontinuiteten som massebevægelse. NSA's funktion var at fremskynde DNA's drejning tilbage til en reformistisk kurs. Men NSA blev også præget af radikaliseringen af den norske arbejderklasse fra 1915 til 1920, og i tilbageblik bliver NSA stående som et mere radikalt parti, end det Arbeiderpartiet skulle udvikle sig til efter 1933. En del centrale skikkelser i NSA havnede da også efterhånden på DNA's venstrefløj.

K.He.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 23.243