Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Censur

For socialisme, mod censur. Vignet i omløb i 1914.

Med censur i formel forstand menes, at der kræves offentlig tilladelse for at kunne fremsætte en ytring - m.a.o. en forhåndskontrol af ytringer.

Danmarks grundlovs §77 indebærer formelt et forbud mod denne forhåndskontrol af trykte ytringer.

Det er imidlertid rimeligt at tale om censur i de tilfælde, hvor det offentlige ejer og kontrollerer massekommunikationsmedierne i et land, og anvender denne kontrol til systematisk at udelukke visse typer af ytringer, selv om dette ikke sker i form af en institutionaliseret forhåndskontrol.

Begrebet censur bliver af og til brugt om situationer, hvor bestemte typer af ytringer har vanskeligt ved at slippe igennem i de etablerede massemedier - f.eks. fordi ejerinteresserne og den redaktionelle linie i bestemte sager er ret sammenfaldende og mangler enhver interesse i at sprede holdninger, som peger i modsat retning. I Danmark gælder det f.eks. en række større dagblades omgang med Israel-Palæstina konflikten.

I de tilfælde hvor ejerinteresserne er meget koncentrerede og dette systematisk anvendes til at holde visse synspunkter borte fra offentligheden, kan censur være et rimeligt dækkende begreb. Forskellen på dette tilfælde og det ovenfor nævnte, bliver det rent formelle: Det offentliges deltagelse. For politisk oppositionelle bliver resultatet det samme.

Normalt vil det imidlertid ikke være særligt frugtbart at tale om censur i de tilfælde, hvor der foreligger mere eller mindre stærke tilløb til monopolisering af massemedierne. Dette gælder specielt, når bevismaterialet består i en påvisning af, at enkeltstående indlæg er blevet nægtet optagelse - noget som i sig selv ikke har meget med censur at gøre. Det er mere frugtbart at betragte monopoliseringstendenserne i sammenhæng med ytringsfrihedens faktiske vilkår i et land, adgangen til oplysninger af faktisk betydning for politiske spørgsmål, pres af forskellig slags i retning af at afstå fra deltagelse i offentlig debat - f.eks. karrieremæssige sanktioner - osv.

Som led i den terrorlovgivning der er gennemført siden 11. september 2001 har myndighederne indført de-facto begrænsninger i ytringsfriheden i Danmark, der er blevet karakteriseret som censur - i strid med Grundlovens §77. Ligesom myndighederne i Kina lukker bestemte sider på internettet, lukker danske myndigheder også bestemte sider og sites. I august 2005 afsagde byretten i København kendelse om lukning af 3 sider på foreningen Oprørs Website. Lukningen blev siden stadfæstet af landsretten. Iflg. myndighederne fordi disse sider støttede terror ved at opfordre til økonomisk indsamling til befrielsesbevægelserne PFLP og FARC i henholdsvis Palæstina og Colombia. I februar 2006 blev dette skridt fulgt op af myndighedernes lukning af sitet www.fightersandlovers.com der solgte T-shirts til fordel for de samme to organisationer, samt arrestation af 7 medlemmer af partiet venstresocialisterne, der stod bag sitet. Myndighedernes overgreb førte til internationale reaktioner fra bl.a. Human Rights Watch og det svenske Vänsterpartiets rigsdagsgruppe. Alligevel konkluderede det danske justitsministerium, at det kunne gå videre. Fire dage senere, den 24. februar truede politiadvokat Michael Jørgensen internetudbyderne for Enhedslisten og Dagbladet Arbejderen til at fjerne kopier af Oprørs appel fra deres hjemmesider (www.ytringsfrihed.nu). Overgrebet på ytringsfriheden var denne gang end ikke sanktioneret af en dommerkendelse, men var en rent administrativ beslutning fra en politiadvokats side. Enhedslisten lagde derefter appellen på Folketingets WEB site som en del af en §20 forespørgsel til statsministeren. Politiet har endnu ikke grebet ind overfor Folketinget. Specielt alvorlig var politiets indgreb overfor dagbladet Arbejderen, da der er tale om pressecensur. Dagbladet indbragte derfor sagen for pressens minister, Anders Fogh Rasmussen. Denne havde imidlertid ingen kommentar til censuren.

I USA fremsattes på forslag fra underholdningsindustrien i 2012 forslag om censur mod WEB sites, der viderebragte information (herunder film, musik og billeder) fra andre kilder. Forslagene hed Stop Online Privacy Act (SOPA) og Protect IP Act (PIPA). Forslagene stødte på voldsom modstand i det nordamerikanske samfund og den 18. januar 2012 gik Wikipedia sammen med 7000 andre WEB sites i sort i protest mod forslaget. Modstanden skyldtes først og fremmest ideen om, at myndighederne på den måde skulle kunne censurere internettet, som f.eks. i Kina, Iran eller Danmark. Den voldsomme modstand tvang i slutningen af måneden industrien og dens politikere til at trække forslaget. I Danmark har myndighederne siden 2006 gennemført politisk censur mod bestemte sider (som fjernelsen af bestemte sider fra foreningen Oprør i 2006) eller hele WEB sites (som da myndighederne i oktober 2011 lukkede hele journalistkollektivet Redox' WEB site). I 2012 har Skat udviklet robotter, der automatisk skal lukke for adgangen til spil sites, der ikke er godkendt af myndighederne.

Som led i protesterne i USA mod SOPA og PIPA lovforslagene gik en række WEB sites den 18. januar 2012 i sort. Her forsiden på Wikipedia.


 

.. og her forsiden på Wordpress.

Amnesty International igangsatte i 2006 en kampagne mod global censur på internettet, men med speciel fokus på Kina.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 3/8 2023

Læst af: 44.895