Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Tretjakov, Sergej

Sergej Tretjakov
Sergej Tretjakov

Tretjakov (1892-1939), kulturrevolutionær sovjetisk forfatter og kunstteoretiker. Sergej Tretjakov sluttede sig til proletkultbevægelsen i 1917 og var fra 1923 med i LEF - Kunstnernes Venstrefront - senere Novij Lef. I dansk oversættelse foreligger et udvalg af Tretjakovs teoretiske skrifter: «Ordet er blevet til handling». Blandt hans litterære værker hører «Schi Chua. Historien om en kinesisk revolutionær», en interviewroman om klassekampene i Kina, og «Feltherrer», som omhandler kollektiviseringen af landbruget i Sovjetunionen.

I 1920'erne bevægede Tretjakov sig indenfor de fleste litterære genrer og former, og samarbejdede bl.a. med Eisenstein om Potemkinmanuskriptet og teaterforestillinger, skrev agitationsvers og redigerede tidsskrifter sammen med Majakovskij. Desuden var han korrespondent for avisen Pravda i en årrække. Det nok mest varige resultat af hans arbejde var den stærke indflydelse han øvede på Brecht.

Under NEP-perioden hørte Tretjakov til blandt de mest fremtrædende i polemikken mod en partistyret kulturpolitik, som forudsatte en opfattelse om, at den socialistiske bevidsthed ville vokse frem af sig selv med forandringen i produktionsmåden. Overfor denne mekaniske opfattelse udviklede Tretjakov og andre proletkultmedlemmer den såkaldte produktionskunst. Den brød radikalt med det traditionelle, private kunstideal, idet kunsten blev givet en ny funktion som en aktiv del af massernes egen omformning af den samfundsmæssige hverdag.

Som et led i omformningen af litteraturen forsøgte Tretjakov samtidig at udnytte den forandrede kunsterfaring som de nye medier - radio, film og aviser - havde bragt med sig. Sovjetkunsten skulle ikke kun spejle, men gribe aktivt ind i den samfundsomformende proces. Tretjakov anvendte begrebet «faktografi» om denne nye kunst. Der var en kulturrevolutionær virksomhed i masserne, hvor skellet mellem kunst og produktion, og mellem forfatter/producent og læser/konsument skulle brydes ned.

Efterhånden skulle de samfundsmæssige modsætninger i Sovjetunionen bringe Tretjakov til helt at forkaste den kunstneriske fiktion, som han misfortolkede som identisk med en passiv, borgerlig æstetik. Hans senere produktion var tilpasset de krav, som den første femårsplan stillede. Her blev den tidlige agitation for samfundsmæssig frigørelse ved hjælp af sociale og materielle nydannelser overlejret af propaganda for ren produktionsøgning. Femårsplanens Sovjetunionen gav ikke længere plads til de gamle kulturrevolutionære ideer.

Efter at socialrealismen blev vedtaget som retningslinie for kunsten, var det ikke længere muligt for Tretjakov at videreudvikle den «operative æstetik». Han blev arresteret i 1937 og skudt i 1939. På den 20. partikongres i 1956 blev han rehabiliteret.

Y.F.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 35.466