Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Wessel, Ellisif

Ellisif Wessel
Ellisif Wessel

Wessel (1866-1949), norsk forfatter og marxist, født i Østre Gausdal som Ellisif Müller. Tyve år gammel flyttede hun sammen med sin mand, distriktslæge Andreas Wessel, til Sør-Varanger.

Den sociale nød, især efter oprettelsen af AS Sørvaranger, gjorde Ellisif Wessel engageret i politiske og sociale spørgsmål, og i 1904 sluttede hun sig til socialdemokraterne. Hun blev sekretær i fagforeningen «Nordens Klippe», begyndte at lære sig russisk og tysk for at videreformidle socialistiske ideer og blev pga. første maj demonstrationerne i 1908 og 1914 kendt for sin oprørske ånd.

Gennem artiklen «Utidig loyalitet», hvor hun angreb Arbejderpartiets centralorgan for ikke at erkende de sociale årsager bag en forbrydelse, blev hun landskendt (1914). I NSU's - Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbunds - tidsskrift Klassekampen præsenterede hun Leo Trotskij for et norsk publikum (1912). Samme år begrundede hun nødvendigheden af en bevæbning af arbejderklassen frem for den pacifisme der herskede i Arbejderpartiet og NSU. Hendes politiske radikalitet, sammen med den personlige indsats for de russiske revolutionære flygtninge i Finnmarken, resulterede i at bolsjevikkerne betragtede hende som kontaktperson i Norge - iflg. et notat i Lenins adressebog.

Under indtryk af Arbejderpartiets tiltagende reformisme under 1. verdenskrig kom Wessel stadig stærkere under syndikalistisk indflydelse og brød med NSU og Klassekampen. Selv om det venstresocialistiske engagementet blev mindre, stod hun fortsat centralt i kampen for social retfærdighed, socialisme, fred og mod parlamentariske illusioner, udbytning og nød under alle former. I 1930'erne trak hun sig tilbage fra aktiv politik. Hun døde 28. november 1949 i Kirkenes.

Ellisif Wessel udgav flere børnebøger. Hun oversatte revolutionær russisk litteratur, skrev artikler i en række socialistiske aviser og tidsskrifter og udgav i 1914 og 1915 sit eget tidsskrift: Klasse mot klasse (5 hæfter). Mest kendt blev hun for sine revolutionære digte og sange, som bærer præg af en revolutionær ånd og dyb social indsigt.

E.Lo.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 38.929