Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA)

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe. (KA), dansk venstrefløjsgruppe (1978-89). Gruppen blev dannet i september 1978 som et resultat af splittelsen i Kommunistisk Arbejdskreds (KAK). KA ønskede at videreudvikle KAK's snylterstatsteori, og som konsekvens deraf støttearbejdet til befrielsesbevægelser i Den tredje Verden.

Snylterstatsteorien blev søgt underbygget med en historisk redegørelse for verdens opdeling i rige og fattige lande med inspiration fra Samir Amin, André Gunder Frank og Immanuel Wallerstein. Økonomisk blev snylterstaten forklaret udfra Arghiri Emmanuels teori om det ulige bytteforhold mellem rige og fattige lande. KA udviklede således en globaliseret verdensopfattelse, hvor politiske forhold og kampe i Danmark ikke spillede nogen større rolle. Det var konflikterne i Den tredje Verden, som var det globale systems brændpunkter og derfor også mål for KA's praksis.

KA udgav fra 1978-82 tidsskriftet «Manifest», og drev forlaget af samme navn. KA's trykte desuden blade og propaganda for forskellige organisationer i Den tredje Verden.

Efter splittelsen i KAK i 1978 «overtog» KA også KAKs praktiske arbejde - dvs. «Tøj til Afrika's» (TTA) afdelinger i København, Århus og Odense. Foruden tøjindsamlinger til befrielsesbevægelserne arrangerede TTA loppemarkeder i samarbejdet med U-landsklunserne for at skaffe penge dels til at dække transportomkostningerne til tøjet, dels som direkte økonomisk støtte til befrielsesbevægelserne. TTA afholdt fra 1978 til 87 loppemarkeder med et samlet overskud på mere end en million kr. TTA i Århus havde en teltproduktion til befrielsesbevægelsen SWAPO i Namibia. I 1988 åbnede gruppen «Cafe Liberation» på Islands brygge i København, hvis overskud ligeledes gik til befrielsesbevægelser i den Tredje verden.

Ved siden af det legale støttearbejde havde KA en gruppe, der også lavede illegalt støttearbejde bl.a. til den palæstinensiske organisation PFLP. Den illegale gruppe blev i 1989 afsløret og kendt som «Blekingegadegruppen», opkaldt efter gruppens dæklejlighed på Amager. I 1991 blev flere af gruppens medlemmer idømt lange fængselsstraffe - bl.a for et røveri mod Købmagergades postkontor i København. Afsløringen af KA's illegale arbejde førte til, at organisationen kort tid efter gik i opløsning.

T.L

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 31.733