Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bloch, Ernst

Ernst Bloch

Bloch (1885-1977), tysk marxistisk kætter og filosof. Efter studietiden (musik, fysik og filosofi) opholdt Bloch sig i Heidelberg i en intellektuel kreds omkring sociologen Max Weber. Fra denne tid stammer Blochs nære venskab med Georg Lukács. Under første verdenskrig forlod Bloch som pacifist og socialist Tyskland. Han vendte tilbage efter krigen med sit første værk, «Utopiens ånd» (1918) om den borgerlige musik, Åbenbaringen, Marx og døden. Kort tid senere skrev han en bog om den tyske bondeoprører og gendøber Thomas Münzer («Thomas Münzer som revolutionens teolog», 1921). Disse skrifter blev - sammen med Lukács' «Historie og klassebevidsthed» (1923) - hurtigt stemplet af Komintern som kætterske. Til forskel fra Lukács øvede Bloch imidlertid aldrig selvkritik i forbindelse med sine ungdomsværker.

I 1933 måtte Bloch som marxist og jøde flygte fra Tyskland, via Paris og Wien til Prag, og senere, i 1938, videre til USA. I 1935 udkom «Vor tids arv». En skarpsindig analyse af de småborgerlige forudsætninger for fascismens fremmarch. Under emigrationstiden i USA skrev Bloch sit hovedværk: «Princippet håb». Det er filosofisk set helt specielt, og handler om en grundig opsporing af håbet og det utopiske element - i alt fra detektivromaner, folkelige længsler om Soria Moria slot til højdepunkter i den borgerlige kultur, så som Hegels «Fænomenologiens ånd» og Beethovens «Missa Solemnis».

I USA var Bloch, sammen med bl.a. Brecht blandt kommunismens og Sovjetunionens mest ihærdige forsvarere. Det var derfor efter krigen helt naturligt for ham at afslå tilbudet om at blive professor i Frankfurt i Vesttyskland. Han så i DDR socialismens store chance og var fra 1949 professor i Leipzig i Østtyskland. Men det skulle snart vise sig, at Blochs socialisme baseret på forestillingen om «den konkrete utopi» blev en torn i øjet på de bureaukratiske socialister. I 1957 blev han frataget professoratet. Efter Berlinmuren blev bygget i 1961, valgte Bloch at slå sig ned i Tübingen i Vesttyskland. Et par år tidligere havde han offentliggjort «Princippet håb» - påbegyndt i USA, fuldført i Østtyskland og udgivet i Vesttyskland. I vest blev Bloch - sammen med Herbert Marcuse - den antiautoritære studenterbevægelses vigtigste ideolog. Bloch bekæmpede den nye autoritære tyske ånd lige til sin død, 92 år gammel.

Centralt blandt hans sidste værker står: «Ateisme i kristendommen» (1968), med den underfundige undertitel: «Kun en ateist kan være en god kristen, kun en kristen kan være en god ateist.» Bogen er et sviende angreb på Paulus' og Luthers kristendom og et systematisk forsvar for de kætterske traditioner i den kristne kirke: «Det bedste ved religionen er, at den skaber kættere.» Vigtig er også den storladne historiske og systematiske analyse af materialismens filosofi i «Materialismeproblemet» (1972).

Ernst Blochs marxisme er altid blevet fundet for fabulerende og utopisk af den forenklende og skematiserende marxisme. Med henvisning til Engels': «Socialismens udvikling fra utopi til videnskab» siger Bloch, at der indenfor marxismen eksisterer et alt for stort spring fra utopi til videnskab. Det har ført til en gradvis underernæring af den revolutionære fantasi. Det er netop den forkætrede, utopiske marxisme, som den socialistiske bevægelse har behov for. En marxisme bygget på erfaringer fra den folkelige humor, af tilværelsens myter og af kampen for socialismen.

R.S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 33.716