Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Hess, Moses

Moses Hess (Bonn 1812 - Paris 1875), tysk socialist og teoretiker, født som søn af en jødisk fabriksejer. Blev allerede som ung en ledende person i den demokratiske radikale opposition mod det preussiske regime. Grundlagde og var redaktør på bevægelsens vigtigste talerør, Rheinische Zeitung. Det var på dette blad Karl Marx senere startede sin politiske løbebane. Marx arbejdede tæt sammen med Hess, i bl.a. oprettelsen af Bund der Kommunisten (Kommunisternes Forbund), og blev på flere områder inspireret af Hess. Hess redigerede tidsskriftet Gesellschaftsspiegel, i hvilket han propagerede en  «sand socialisme» (wahrer Sozialismus) og fjernede sig dermed fra den «videnskabelige socialisme». Det førte til et brud med Marx, som også manifesterede sig i at Hess tilsluttede sig oppositionen i Kommunisternes Forbund.

Efter den tyske martsrevolutions nederlag i 1848 og frem til 1851 var Hess i eksil i Paris, hvor han brugte tiden til naturvidenskabelige studier og refleksioner over jødedommen. I årene frem til 1862 arbejdede han bl.a. med nationalitetsspørgsmålet, som han nærmest ligestillede med klassekampen. I forholdet til jødedommen udviklede han teorier, der adskilte ham fra hovedstrømningerne i den samtidige jødedom. Dog blev han en af de vigtigste inspirationskilder for Theodor Herzl, zionismens grundlægger.

Hess deltog i 1863 sammen med Lassalle i opbygningen af den tyske arbejderbevægelse (ADAV), bl.a. som leder af afdelingen i Köln og det øvrige område ved Rhinen. Han bakkede op bag Lassalles agitation for valgret og statshjælp, men brød 1866 med ADAV da organisationen blev for propreussisk. Deltog i 1. Internationales kongresser i Bruxelles i 1868 og Basel i 1869. Efter bruddet med ADAV samarbejdede han med den internationalistiske retning i arbejderbevægelsen, som under Wilhelm Liebknechts ledelse siden hen udviklede sig til det «marxistiske» parti i Tyskland. Gravstenen i Köln bærer inskriptionen «Her hviler det tyske socialdemokratis fader».

Hess' to første bøger, Die Heilige Geschichte der Menschheit (1837) og Die europäische Triarchie (1841) er af historiefilosofisk karakter. Udgangspunktet var tidens idehistoriske krise, som ifølge Hess kom til udtryk i modsætningerne mellem ånd og natur, gud og verden, regering og stat, samfund og stat, orden og frihed, pengearistokrati og forarmelsen. Hess var overbevist om, at det var hans tids opgave at overvinde disse modsætninger og derved skabe harmoni. Forudsætningen for dette var ifølge Hess afskaffelsen af den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Det var den nødvendige forudsætning for etablering af menneskets frie association og skabelsen af en forenet menneskehed. Hess konstruerede et skema, hvor han delte menneskets historie op i to dele, hvor den sidste var det fremtidige kommunistiske. Den første delte han op i 14 verdenshistoriske perioder, begyndende fra Adam og Eva, kendetegnet af menneskets passivitet og ubevidsthed. Og den sidste periode begynder med Hegel, hvor mennesket teoretisk når et højdepunkt i forståelsen af objektet og subjektets identitet.

Også på to andre områder udgør Hess et bindeled mellem Hegels idealistiske filosofi og den materialistiske opfattelse, som Marx senere udviklede. Selvom Hess var dybt præget af Hegels filosofi, var han samtidig optaget af forholdet mellem teori og praksis. Hans holdning var, at kun en filosofi der er forbundet til praksis kan virkeliggøre sine principper. I bl.a. Über das Geldwesen (1844) beskæftiger Hess sig med menneskets fremmedgørelse, som han mener når sit højdepunkt under kapitalismen, hvor det enkeltes menneskes isolering «når rædselsvækkende højder, hvor selv det antikke slaveri og middelalderens stavnsbånd kun er en skygge af den besiddelsesløse arbejder», og hvor Gud er den teoretiske fremmedgørelse og penge/kapital den praktiske.

M.S.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 14/6 2006

Læst af: 23.585