Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bluitgen, Kåre

Kåre Bluitgen

Kåre Bluitgen (1959-), dansk forfatter og journalist. Født 10. maj 1959, uddannet som folkeskolelærer og journalist. Medlem af VS i 70'erne og Internationalt Forum fra 1974.

Bluitgens forfatterskab og politiske arbejde har primært været knyttet til den 3. verden - især Latinamerika. Forfatterskabet omfatter både fag- og skønlitteratur, og har været rettet mod både børn, unge og voksne. Blandt titlerne bør nævnes «Børn - billigt til salg» (fagbog til børn), «Bomuldens dronning» (ungdomsroman fra Sydafrika) og «Erobrerne» (roman fra Mexico til voksne). Han har endvidere skrevet en række debatbøger om bl.a. etik, massemedier, bioteknologi og religion.

Han skrev i 1998 undervisningsbogen «Nye danskere», der handlede om indvandrere og islam. Bogen skabte efter sin udgivelse betydelig debat, og blev af en række indvandrerrepræsentanter og danskere betegnet som diskriminerende. Biskoppen i Århus truede med at anmelde bogen til politiet, og da debatten var på sit højeste, standsede forlaget Gyldendal i 5 dage salget af bogen. Som undervisningsmateriale var det bl.a. bogens formål at provokere til debat, og den rummede derfor bl.a. også vittigheder, der isoleret kunne betegnes som racistiske.

Bluitgen blev pga. sine unuancerede angreb på flygtninge og indvandrere i 2003-04 i stigende grad ikon for Dansk Folkeparti og Venstre. Hans personlige problemer med at finde tegnere til at illustrere en bog om islam var i september 2005 den direkte anledning til, at Jyllandsposten lod trykke 10 blasfemiske anti-islamiske tegninger, som sammen med statsministerens efterfølgende reaktioner (og mangel på samme) kastede Danmark ud i dets hidtil største udenrigspolitiske krise.

Bluitgen er endvidere forfatter til enkelte teaterstykker og filmmanuskripter - bl.a. om børns konflikter i den 3. verden. Ved siden af sit forfatterskab har han endvidere haft arbejde som højskolelærer, oversætter og foredragsholder.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 19/3 2006

Læst af: 40.257