Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Brandt, Willy

Willy Brandt

Willy Brandt (1913-92), født Herbert Ernst Karl Frahm. Tysk socialdemokratisk politiker, født 18. december 1913 i Lübeck som søn af Martha Frahm, en markedsarbejder. Gift med Carlota Thorkildsen 1940-48 med hvem han fik 1 datter, Rut Hansen 1948-79 med hvem han fik 3 sønner og Brigitte Seebecker fra 1983.

Som barn var Brandt medlem af Kinderfreunde, der var det tyske socialdemokratis (SPD) børneorganisation. I 1929 var han leder i Karl Marx gruppen i Socialistischer Arbeiter Jugend (SAJ) i Lübeck. Mens han endnu gik i skole skrev han til det socialdemokratiske dagblad Volksbote i Lübeck. Endnu før han var 18 blev optaget i SPD, men i 31 gik han ind i Socialistischer ArbeiterJugend. I 1930 antog han partinavnet Willy Brandt.

Efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland flygtede Brandt i 1933 til Norge, hvor han blev leder af den norske flygtningesammenslutning. I perioden 1936-45 var han i eksil i Spanien, Frankrig, Norge og Sverige.

De første år efter krigen arbejdede han som udenrigskorrespondent, indtil han i 1948-50 blev formand for SPD i Berlin, hvor han bl.a. sammen med Ernst Reuter var med til at organisere luftbroen til Berlin under Berlinblokaden 1948-49. I 1950 blev han Berlins repræsentant i den tyske Bundestag, indtil han i 1957-66 var borgmester i Berlin og medlem af Bundesrat. I hele perioden 1964-87 var han formand for SPD, og stillede første gang op som dets kanslerkandidat i 1965. Han blev vicekansler og udenrigsminister, indtil han i 68 blev valgt som kansler.

Et af hans vigtigste skridt var indledning af udsoningen overfor Sovjet og resten af Østeuropa. I 1970 indgik Vesttyskland en aftale i Moskva, hvormed den eksisterende tyske grænse mod Polen - Oder-Neisse grænsen - blev anerkendt, og hvor Tyskland samtidig anerkendte de øvrige grænser i Østeuropa. I 71 fik han Nobels fredspris for sin indsats for forsoningen mellem Øst- og Vesttyskland. Han blev genvalgt til kanslerposten i 73, men måtte året efter træde tilbage, da det blev afsløret, at hans personlige sekretær, Günther Guillaume var spion for Østtyskland

I 76 blev han valgt til formand for Socialistisk Internationale og formand for den Uafhængige kommission for internationale Udviklingsproblemer - ofte benævnt Brandtkommissionen. Han trådte i 87 tilbage som formand for SPD til fordel for Hans Jochen Vogel, men bevarede titlen som æresformand.

Brandt omtales ofte som en af efterkrigstidens største tyske politikere, og han bidrog da også til at bringe Vesttyskland og specielt Berlin gennem den kolde krig, og da den internationale spænding aftog spillede han en ledende rolle i udsoningen overfor specielt Sovjet og Østtyskland. Men trods sin indsats for freden i Central- og Østeuropa var han ikke i stand til at hindre, at USA i stigende grad anvendte sine militærbaser i Vesttyskland i krigen mod Vietnam, hvilket var en del af baggrunden for udviklingen af RAF’s tidlige politisk-militære kamp i landet.

Brandt var frem til sin død i 1992 forfatter til et utal af bøger.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 54.368