Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Rákosi, Mátyás

Mátyás Rákosi
Mátyás Rákosi

Mátyás Rákosi (1892-1971), ungarsk kommunistisk politiker.

Rákosi blev født i en middelklassefamilie og uddannet på Budapests handelsakademi. Han blev medlem af Ungarns Socialdemokratiske Parti i 1910. Under 1. Verdenskrig faldt han i russisk fangenskab, og efter sin tilbagekomst til Ungarn i 1918 var han sammen med Bela Kun med til at stifte det ungarske kommunistparti. Under rådsrepublikken (marts-juni 1919) indtog han forskellige mindre poster i regeringen, og da rådsrepublikken brød sammen flygtede han sammen med Kun til Østrig, og efter forvisning herfra videre til Sovjetunionen.

I 1924 var Rákosi atter tilbage i Ungarn for at organisere kommunistpartiet, der siden 1919 havde været illegalt. Han blev dog arresteret allerede i 1925 for dette arbejde. Efter nogle år i fængsel kom han atter på fri fod, men blev atter fængslet i 1935, og denne gang idømt livsvarigt fængsel. I 1940 blev han dog løsladt efter anmodning fra Sovjetunionen, hvor han opholdt sig de følgende år. Han blev sovjetisk statsborger og vandt Stalins fortrolighed.

I 1944 vendte han sammen med de sovjetiske soldater der befriede Budapest fra tyskerne atter tilbage til Ungarn, og fra da af frem til sommeren 1956 var han som kommunistpartiets generalsekretær en af de mest indflydelsesrige politikere i landet. Han fulgte en stram stalinistisk kurs, der bl.a. resulterede i udrensningen af en række «titoister» efter bruddet mellem Jugoslavien og Sovjetunionen i 1948 - deriblandt Laszlo Rajk. I en kort periode 1955-56 var han desuden ministerpræsident, efter at den mere reformorienterede Imre Nagy var blevet fjernet fra posten og udrenset af partiet.

Som følge af sin modvilje mod at følge Khrustsjovs forsoningspolitik overfor Jugoslavien, blev han i 1956 tvunget til at trække sig tilbage, og han var således ude af politik, da Ungarnopstanden gjorde oprør mod de herskende forhold i landet. Fra 1956 til sin død i 71 opholdt Rákosi sig i Sovjetunionen.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 31.262