Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Direkte demokrati

Direkte demokrati en en rådsdemokratisk organisering af politik og samfundsliv (se Rådssystem). Organisatorisk adskiller det sig fra det indirekte, repræsentative demokrati - enten ved at rådsmødet er det øverste organ (se Rådsmøde), eller ved at de valgte repræsentanter permanent kan kontrolleres af deres basis og til enhver tid kan tilbagekaldes. Eksempler på direkte demokrati findes i de antikke bystater, Pariserkommunen i 1871, de russiske sovjetter i 1905 og 1917, rådsrepublikken i München i 1918, arbejderrådene i Ungarn i 1956 og i Tjekkoslovakiet i 1968. Direkte demokrati betyder i denne forbindelse en form for selvstyre, hvor samfundsborgerne bliver aktive deltagere og får kontrol over egne arbejds- og livsbetingelser.

I den marxistiske tradition har det direkte rådsdemokrati traditionelt været anset for at være det socialistiske alternativ til det borgerlige, indirekte og parlamentariske demokrati. Denne opfattelse er imidlertid ikke rigtig. En moderne, socialistisk industristat vil ikke kunne fungere uden det indirekte, repræsentative demokrati på nationalt niveau. Opgaven er snarere at skabe et politisk system, som kombinerer det indirekte og det direkte demokrati. I hvilke tilfælde man skal vælge den ene eller den anden løsning, kan ikke fastlægges abstrakt, men er et praktisk-organisatorisk spørgsmål, som afgøres ud fra hensigtsmæssighed, for begge demokratiformer er knyttet til én og samme demokratiske grundtanke (se Demokrati).

Direkte demokrati kan også betyde et system, hvor vælgerne gennem folkeafstemning - som f.eks. i Schweiz - har lovgivende magt (se Folkeafstemning).

R.S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 60.327