Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Faglært arbejde  .  Typograf
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
      .  Udenrigsminister
      .  Finansminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 29/1 2018
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 39.481
: :
Hansen, H.C.
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

H.C. Hansen
H.C. Hansen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

H.C. Hansen (1906-60), kriminel dansk socialdemokratisk politiker, født i Århus, uddannet typograf. I 1929 blev han sekretær i DSU og i 1933-37 var han ungdomsorganisationens formand. I 1937-39 var han leder af Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA). I 1939-41 og igen 45-47 var han partisekretær i Socialdemokratiet.

I 1936 kom han i Folketinget efter et dødsfald i partigruppen. Efter krigen blev han udnævnt til finansminister i befrielsesregeringen Buhl. En post han også beklædte i regeringen Hedtoft (1947-50), i de sidste måneder dog handelsminister. I 1953-55 var han udenrigsminister i regeringen Hedtoft, og da denne døde i 1955 overtog han statsministerposten, som han bevarede frem til sin død i 1960. Udenrigsministerposten måtte han dog opgive pga. arbejdspresset i 1958.

Hansen er i eftertiden mest kendt som den politiker der førte den danske befolkning, Folketinget og Udenrigspolitisk Nævn bag lyset, da han i strid med gældende dansk sikkerhedspolitik der forbød atomvåben på dansk jord, i 1957 i et hemmeligt brev tillod USA at opbevare atomvåben på Grønland. De efterfølgende statsministre og udenrigsministre frem til 1995 kendte til beslutningen og fortsatte hemmeligholdelsen overfor befolkning og Folketing. De gjorde sig alle skyldige i overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Den eneste årsag til den ulovlige atomvåbentilladelse blev kendt i 1995 var den danske DR journalist Poul Brinks utrættelige gravearbejde. Et arbejde han i 1996 fik Cavlingprisen for.

A.J.

Internet:
Atomvåben på Grønland
USA havde fire brintbomber i Thule i 1958, Information 21/10 1999
Poul Brink: Løgnens univers. Bogen om Thulesagen, L&R
Idealisten. Filmen om Thulesagen af Christina Rosendahl, 2015