Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Faglært arbejde  .  Typograf
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
      .  Udenrigsminister
      .  Finansminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 19.556
: :
Hansen, H.C.
H.C. Hansen
H.C. Hansen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Hansen (1906-60), dansk socialdemokratisk politiker, født i Århus, uddannet typograf. I 1929 blev han sekretær i DSU og i 1933-37 var han ungdomsorganisationens formand. I 1937-39 var han leder af Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA). I 1939-41 og igen 45-47 var han partisekretær i Socialdemokratiet.

I 1936 kom han i Folketinget efter et dødsfald i partigruppen. Efter krigen blev han udnævnt til finansminister i befrielsesregeringen Buhl. En post han også beklædte i regeringen Hedtoft (1947-50), i de sidste måneder dog handelsminister. I 1953-55 var han udenrigsminister i regeringen Hedtoft, og da denne døde i 1955 overtog han statsministerposten, som han bevarede frem til sin død i 1960. Udenrigsministerposten måtte han dog opgive pga. arbejdspresset i 1958.

A.J.