Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Kultur  .  Kunst
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.353
: :
Impresario
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Impresario betyder en som driver en eller anden virksomhed. Ordet blev i Italien knyttet til lederne af operaensembler, eller koncertforetagender som hovedsagelig drev turnévirksomhed. Disse ensembler blev drevet som rene forretninger.

Betegnelsen impresario bruges også om folk som financierer offentlig underholdning af forskellig slags - koncerter, kunstudstillinger, teaterforestillinger eller sportsstævner. Denne virksomhed er i dag knyttet til egne bureauer, men var i en overgangsperiode knyttet til musikhandelen.

Impresarioen er et eksempel på, hvordan markedsforholdene under den kapitalistiske produktionsmåde griber ind i distributionen af kunst og i financieringen af kunstnerne. Markedet bliver den generelle form for distribution - spredning - af varen kunst. Det er de udøvende kunstnere der først bliver trukket med i denne nye distributionsform, de skabende noget senere. Impresarioen får en ikke ubetydelig plads i dette. Han overtager en del af de funktioner som fyrster og andre velhavende personer tidligere har udfyldt - som velgørere eller mæcener. Samtidig adskiller han sig også fra disse ved at han driver sin virksomhed som forretning. Han lever af at arrangere koncerter og forestillinger med omrejsende kunstnere. Mod en vis sum af indtægterne fra forestillingerne påtager han sig det praktiske arrangement og den finansielle risiko.

T.Ka.