Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 29/4 2003
Læst af: 40.853
: :
Kakao
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-01 06:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kakao er et af de mest typiske eksportprodukter i den underudviklede verdens landbrug. Det dyrkes af klimatiske grunde omtrent kun i tropiske egne - i u-lande. Omtrent hele produktionen eksporteres. Mere end 80% af høsten eksporteres uforædlet, som kakaobønner. Kun i begrænset udstrækning forædles kakaoen på stedet i form af pulverproduktion eller produktion af kakaosmør.

De største producentlande er Ghana (27% af verdensproduktionen i begyndelsen af 1970-erne), Nigeria (17%), Elfenbenskysten (14%), Brasilien (12%) og Cameroun (8%). Organiseringen af produktion og salg er højst varierende. I Vestafrika sker meget af produktionen på mindre brug, men brugsstørrelsen og dermed bøndernes indtægtsevne er meget forskellig. I de fleste af de vestafrikanske lande har man også statslige opkøbs- og eksportorganer. Omtrent 50% af al kakaobønneeksport er således underlagt et system (Marketing Board), hvor et organ optræder som monopol, garanterer priserne til producenterne og centraliserer salget udenlands. Resten sælges enten gennem private firmaer eller gennem visse statslige prisgarantiordninger (Elfenbenskysten). Priserne på verdensmarkedet afgøres på råvarebørserne i London, Paris og New York. De priser, der betales til producenten, varierer en del fra land til land og vil også svinge i forhold til svingningerne i priserne på verdensmarkedet, selv om dette afhænger af den politiske ledelse i de enkelte lande.

Svingningerne i kakaopriserne på verdensmarkedet har været kraftige. Dette er dels en følge af produktionssvigt i producentlandene og dels af spekulativ virksomhed fra opkøbernes side. Faldende kakaopriser var en vigtig grund til at præsident Nkrumah blev styrtet ved et statskup i Ghana i 1966. Kakao er Ghanas klart vigtigste eksportvare og har stået for mellem 55 og 75 % af landets samlede eksportindtægter i 1960- og 1970'erne.

Kakaoindustrien i u-landene er nært knyttet til chokoladeindustrien i den rige verden, eftersom det er denne industri, som aftager det meste af kakaoprodukterne. Chokoladeindustrien er præget af forholdsvis få store koncerner, som ikke driver priskonkurrence mellem sig og som kontrollerer de fleste produktionsled, fra råvareproduktion til omsætning af færdigvarer. Det er anslået, at 7-8 selskaber kontrollerer 80% af chokoladeproduktionen i Nordamerika og Vesteuropa. De største selskaber er Nestlé, det schweiziske selskab, som opererer i 13 lande og har 232.000 ansatte, og de amerikanske Cadbury-Schweppes, W.R. Grace og Hershey Foods. Alle disse firmaer havde i begyndelsen af 1970'erne en årlig omsætning på kakaoprodukter på mellem 300 og 600 millioner dollars. Deres markedsandele og omsætning er stadig stigende. Flere af disse selskaber - især Nestlé og W. R. Grace - opererer også i andre industribrancher og/eller andre dele af fødevaresektoren. Kakaobranchen er imidlertid fortsat en af de mest lønsomme inden for denne sektor.

De kakaoproducerende lande har sluttet sig sammen for at forbedre deres stilling overfor selskaberne og de store forbrugslande. COPAL, eller kakaoproducentlandenes alliance, blev dannet allerede i 1962 og har sæde i Lagos i Nigeria. Hidtil har organisationen imidlertid ikke kunnet øve særlig indflydelse. En af grundene er indre splittelse, som i de senere år har vist sig ved, at Elfenbenskysten og Brasilien er gået egne veje.

I 1973 blev der efter flere års forhandlinger lavet en aftale mellem kakaoproducerende og -importerende lande, Den internationale Kakaoaftale (ICA). Her har der været opnået en vis enighed om at holde priserne på verdensmarkedet indenfor maksimums- og minimumsrammer. Aftalen har alligevel ikke virket og rammerne har været sprængt. Prisrammen blev hævet, da kakaoaftalen blev fornyet i 1975, men aftalen synes fortsat ikke at fungere. Den har ingen ordning med lagre, der kan bruges til at fastholde priserne. Den største kakaoimportør - USA - har ikke været medlem af kakaoaftalen.

H.Hv.