Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
   .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 30.935
: :
Koch, Bodil
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Bodil Koch
Bodil Koch
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Bodil Koch (1903-72), dansk socialdemokratisk politiker, født i København 25. oktober 1903 som datter af Janus og Caroline Thastum. Uddannet som cand.theol. fra Københavns Universitet i 1929 og samme år gift med en anden teolog, Hal Koch.

Kochs offentlige karriere startede i 1944, da hun blev formand for den tværpolitiske uddannelsesorganisation Folkevirke. I 1946-54 var hun medlem af skoledirektoratet i København. Da Socialdemokratiet gik drastisk tilbage ved valget i 1945 og ikke havde én eneste kvinde i sin folketingsgruppe, blev der gjort energiske forsøg på at få valgt kvinder ind. 1947-71 var hun medlem af Folketinget, valgt ind i Herning kredsen. For en kort periode i 1950 og derefter i hele perioden 1953-66 var hun kirkeminister, hvor hun var ansvarlig for en række reformer af den danske folkekirke. I 1966-68 blev hun flyttet til posten som kulturminister, men uden at nå at udnytte de nye rammer.

Hun tilhørte Socialdemokratiets venstrefløj, var imod partiets støtte til vesttysk optagelse i NATO, var imod atomvåben, USA’s krig mod Vietnam og gik ind for større støtte til udviklingslandene. Både hendes datter og søn blev medlemmer af Folketinget. Datteren, Dorte Bennedsen var en overgang selv kirkeminister.

A.J.