Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Kina
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 33.700
: :
Lu Hsun
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Lu Hsun
Lu Hsun

Lu Hsun (1881-1936), anset for at være Kinas største forfatter og kulturpersonlighed i det 20. århundrede. På det litterære område var han banebrydende for den kritiske realisme under 4. maj-bevægelsen. Som en af de første skildrede han den jævne, ludfattige kinesers problemfyldte liv. Han var ligeledes en vigtig foregangsmand for tidens sprogreformbevægelse. På et bredere samfundsmæssigt plan arbejdede han med sine krasse «kommentarer» i essayform til dagsaktuelle politiske begivenheder som reformator. Han deltog også direkte i den politiske kamp, bl.a. ved at skjule politiske flygtninge. Han undslap heller ikke selv Kuomintangs forfølgelser.

Lu Hsun var en af de mange intellektuelle, som efter en desillusionerende oplevelse af den borgerlige revolution i 1912 (kejserdømmets fald) bevægede sig mere og mere mod venstre, for til slut at gå ind for Kommunistpartiets strategi og politik. Lu Hsun blev alligevel aldrig medlem. Intellektuelt bevægede han sig samtidig fra darwinismen og andre udviklingsteorier over mod marxismen, som han særligt studerede de sidste år af sit liv.

Klassemæssigt tilhørte han embedsstanden og fik en traditionel konfusiansk uddannelse. Han arbejdede senere indenfor flere forskellige teknisk/videnskabelige erhverv, før han i 1902 drog til Japan for at blive læge. Siden afbrød han studierne, fordi han mistede troen på sit kald, da han indså, at kineserne i lige så stor grad trængte til åndelig som til fysisk hjælp: Uden selvrespekt og tro på egne kræfter og muligheder ville de aldrig kunne rejse sig mod uretfærdighed og ydre og indre fjender. Fra 1909 arbejdede han som lærer i sit hjemland - bl.a. ved forskellige universiteter og højskoler.

Allerede i 1907 begyndte hans sin store indsats for at gøre udenlandske kunstnere og videnskabspersoner kendt for det kinesiske publikum - dels i introducerende artikler, dels ved oversættelser, antologier og kommentarer til deres værker. Han tog også tidligere ubehandlede emner fra den kinesiske litteratur- og kulturhistorie op.

I 1918 var Lu Hsun med til at starte tidsskriftet «Ny Ungdom», der skulle spille en vigtig rolle i en ny kulturel strømning kendt som «4. maj-bevægelsen» af 1919. Samme år udkom hans første fortælling, «En gal mands dagbog», som var det første kinesiske forsøg på at skrive seriøst i et mere mundtligt sprog. Bogen vakte sensation - bl.a. pga. sit krasse samfundssatiriske indhold. I 1922 udkom «Den sande fortælling om Aku» dvs. om denne bondes triste skæbne og apatiske holdning til sit liv, og i 1924 «Velsignet nytår» (eller «Nytårsofferet», «Nytårsfest») som handler om kvinders håbløse slaveri under de fire traditionelle konfusianske autoriteter: Staten, slægten, manden og religionen. Disse er hans mest kendte fortællinger (noveller). Tilsammen udgav han 34 noveller fordelt på 3 samlinger og en samling prosadigte («Ugræs»); Dette er hele hans skønlitterære produktion.

Han er imidlertid lige så kendt for sine talrige essays i samfundskritikkens og oplysningens tjeneste. Forelæsningen «Hvad der hændte da Nora gik» (1923) behandler bl.a. betydningen af økonomisk uafhængighed i forbindelse med kvindens frigørelse og Noras muligheder for at overleve udenfor familien.

I essayet «Litteraturen i en revolutionær periode» ser han - i modsætning til mange af sine samtidige - meget pessimistisk på litteraturens muligheder som påvirkningsfaktor under en revolution, idet han betragter den som et overskudsfænomen, der må komme efter krigens nødvendigheder.

I 1930 var han med til at stifte Ligaen af Forfattere på Venstrefløjen - Venstreforfatternes Forbund - som repræsenterede en formel og midlertidig samling af forskellige fraktioner på venstrefløjen. Lu Hsun er også kendt som den store fornyer af træskærerkunsten i Kina. Traditionelt har denne kunstform solide rødder i det kinesiske samfund. Lu Hsun ville kombinere gammel teknik med nye metoder og samfundskritiske motiver og formåede at inspirere en ny, bred strømning på dette område. Han introducerede moderne, vestlige kunstnere som Käthe Kollwitz og Anders Zorn.

Mao Tse-tung henviste i flere taler til Lu Hsun som et eksempel til efterligning, og hans skrifter studeres stadig ivrigt i Folkerepublikken.

B.L.