Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn
      .  Kvinde
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 35.205
: :
Matriarkat
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Med matriarkat menes et samfund, hvor kvinderne har afgørende myndighed i familien og samfundet i øvrigt. Afstamninger regnes udelukkende gennem kvinder og det religiøse liv centreres omkring modergudinder.

Vi kender ikke til eksistensen af matriarkalske samfund noget sted i verden i dag, og der hersker stor uenighed om, hvorvidt de nogensinde har eksisteret. Særligt i 1800-tallet blev eksistensen af matriarkatet heftigt diskuteret, og en kort periode også accepteret. Forskellige teorier blev udviklet. Nogen mente, at former for matriarkalske samfund havde eksisteret i enkelte områder, særligt omkring Middelhavet, mens andre hævdede, at matriarkatet havde været et universelt fænomen, et stadium i udviklingsprocessen, før patriarkatet, der blev matriarkatets modstykke. I dag tager de fleste videnskabsfolk - men ikke alle - afstand fra disse teorier og kalder dem spekulative, fordi de ikke er baseret på historisk kildemateriale.

Teorierne om matriarkatet er væsentlig baseret på tolkninger af myter og arkæologiske data. Myterne om kvindemagt går igen i mange forskellige samfund verden over, og fortæller om tider da kvinder herskede over mænd.

Det er en udbredt misforståelse at forveksle matriarkat med samfund, som kaldes matrilineære. I matrilineære samfund regnes slægtskabet udfra moderen, og de vigtigste rettigheder overføres gennem kvindens æt. Men det betyder alligevel ikke, at det er kvinden der har den afgørende myndighed, men hendes bror. I patrilineære samfund er det ægtemænd og fædre, der bestemmer over kvinderne.

Det er sandsynligt, at den amerikanske etnograf, Lewis Henry Morgan (1818-81) gjorde sig skyldig i en sådan forveksling, da han kaldte irokeserne - et indianersamfund i Nordamerika - for et matriarkat. Senere studier har vist, at det er et matrilineært samfund, hvor kvinderne har stor magt og indflydelse, men alligevel ikke den stilling vi forbinder med matriarkat.

Debatten om matriarkatet har fået ny aktualitet med den nye kvindebevægelse. Især i USA - men også i Europa - har feminister sat spørgsmålstegn ved den etablerede videnskab om menneskehedens historie, som egentlig drejer sig om mænds historie. Har kvinder til alle tider og overalt været underordnet mænd, er et spørgsmål som har ført til ny interesse for kvindernes rolle og betydning i det sociale og politiske liv. Og nye tolkninger og nye perspektiver på historien er i færd med at skabes.

Det er måske ikke så vigtig at bevise, at matriarkatet en gang har eksisteret, men interessen har ført til, at ny viden om kvinders liv og virkelighed er kommet for dagen. Det viser sig, at kvinder uden tvivl har haft en vigtig stilling og høj status i forskellige samfund i gammel tid, og har det på forskellige måder - også i dag.

A.-G.D.