Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn
      .  Kvinde
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 34.213
: :
Matriarkat
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Med matriarkat menes et samfund, hvor kvinderne har afgørende myndighed i familien og samfundet i øvrigt. Afstamninger regnes udelukkende gennem kvinder og det religiøse liv centreres omkring modergudinder.

Vi kender ikke til eksistensen af matriarkalske samfund noget sted i verden i dag, og der hersker stor uenighed om, hvorvidt de nogensinde har eksisteret. Særligt i 1800-tallet blev eksistensen af matriarkatet heftigt diskuteret, og en kort periode også accepteret. Forskellige teorier blev udviklet. Nogen mente, at former for matriarkalske samfund havde eksisteret i enkelte områder, særligt omkring Middelhavet, mens andre hævdede, at matriarkatet havde været et universelt fænomen, et stadium i udviklingsprocessen, før patriarkatet, der blev matriarkatets modstykke. I dag tager de fleste videnskabsfolk - men ikke alle - afstand fra disse teorier og kalder dem spekulative, fordi de ikke er baseret på historisk kildemateriale.

Teorierne om matriarkatet er væsentlig baseret på tolkninger af myter og arkæologiske data. Myterne om kvindemagt går igen i mange forskellige samfund verden over, og fortæller om tider da kvinder herskede over mænd.

Det er en udbredt misforståelse at forveksle matriarkat med samfund, som kaldes matrilineære. I matrilineære samfund regnes slægtskabet udfra moderen, og de vigtigste rettigheder overføres gennem kvindens æt. Men det betyder alligevel ikke, at det er kvinden der har den afgørende myndighed, men hendes bror. I patrilineære samfund er det ægtemænd og fædre, der bestemmer over kvinderne.

Det er sandsynligt, at den amerikanske etnograf, Lewis Henry Morgan (1818-81) gjorde sig skyldig i en sådan forveksling, da han kaldte irokeserne - et indianersamfund i Nordamerika - for et matriarkat. Senere studier har vist, at det er et matrilineært samfund, hvor kvinderne har stor magt og indflydelse, men alligevel ikke den stilling vi forbinder med matriarkat.

Debatten om matriarkatet har fået ny aktualitet med den nye kvindebevægelse. Især i USA - men også i Europa - har feminister sat spørgsmålstegn ved den etablerede videnskab om menneskehedens historie, som egentlig drejer sig om mænds historie. Har kvinder til alle tider og overalt været underordnet mænd, er et spørgsmål som har ført til ny interesse for kvindernes rolle og betydning i det sociale og politiske liv. Og nye tolkninger og nye perspektiver på historien er i færd med at skabes.

Det er måske ikke så vigtig at bevise, at matriarkatet en gang har eksisteret, men interessen har ført til, at ny viden om kvinders liv og virkelighed er kommet for dagen. Det viser sig, at kvinder uden tvivl har haft en vigtig stilling og høj status i forskellige samfund i gammel tid, og har det på forskellige måder - også i dag.

A.-G.D.