Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 31.545
: :
MTM
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

MTM (Methods Time Measurement) er et af mange systemer til syntetisk tidsbestemmelse af arbejdsoperationer og antagelig den mest kendte form for arbejdsstudier. «Systemet består af standardtider for veldefinerede grundelementer af kort varighed - normalt brøkdele af et sekund. Grundelementerne er så generelt definerede, at de kan anvendes ifht. al slags operatørstyret arbejde. De behøver ikke tilpasses til forholdene i den enkelte virksomhed. MTM systemet bruger følgende klassificering af grundelementer: Strække, flytte, vride, anvende tryk, gribe, indpasse, slippe og løsgøre. Hertil kommer øjenbevægelse og kropsbevægelser.» (Holt) Der findes tabeller med tidsangivelser for de forskellige variable. Grundenhederne er 1 TMU = 0,00001 time = 0,036 sekund. Den antagne varighed af et arbejde finder man ved at summere tidsforbruget af grundelementerne. Der findes andre syntetiske arbejdsstudiesystemer, der er endnu mere detaljerede end MTM.

MTM er tænkt som et hjælpemiddel til at forhåndskalkulere tidsforbruget på jobs og til planlægning af antallet af arbejdere, f.eks. på de forskellige jobs langs et samlebånd. MTM indebærer, at alt tankearbejde skal gøres på forhånd af teknikere, således at arbejderen ved maskinen skal fritages for dette og forudsættes at reagere som en robot. Udgangspunktet er, at maskinen skal være i arbejde hele tiden og at teknikerne er mere kvalificeret til at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres end arbejderne. MTM indebærer, at alle jobs - f.eks. langs et samlebånd - bliver omtrent lige krævende. Grundantagelsen er, at alle arbejdere udfører arbejdet på samme måde. Sat på spidsen, at de har lige evner og lige krav, og at den eneste egenskab ved en arbejder der betyder noget er hans arbejdstempo.

MTM er til visse formål et nyttigt planlægningsinstrument. Det benyttes også af og til til udregning af akkorder.

J.Gu.

Litteratur

K. Holt: Bedriftslære, Oslo 1963.