Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.405
: :
MTM
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

MTM (Methods Time Measurement) er et af mange systemer til syntetisk tidsbestemmelse af arbejdsoperationer og antagelig den mest kendte form for arbejdsstudier. «Systemet består af standardtider for veldefinerede grundelementer af kort varighed - normalt brøkdele af et sekund. Grundelementerne er så generelt definerede, at de kan anvendes ifht. al slags operatørstyret arbejde. De behøver ikke tilpasses til forholdene i den enkelte virksomhed. MTM systemet bruger følgende klassificering af grundelementer: Strække, flytte, vride, anvende tryk, gribe, indpasse, slippe og løsgøre. Hertil kommer øjenbevægelse og kropsbevægelser.» (Holt) Der findes tabeller med tidsangivelser for de forskellige variable. Grundenhederne er 1 TMU = 0,00001 time = 0,036 sekund. Den antagne varighed af et arbejde finder man ved at summere tidsforbruget af grundelementerne. Der findes andre syntetiske arbejdsstudiesystemer, der er endnu mere detaljerede end MTM.

MTM er tænkt som et hjælpemiddel til at forhåndskalkulere tidsforbruget på jobs og til planlægning af antallet af arbejdere, f.eks. på de forskellige jobs langs et samlebånd. MTM indebærer, at alt tankearbejde skal gøres på forhånd af teknikere, således at arbejderen ved maskinen skal fritages for dette og forudsættes at reagere som en robot. Udgangspunktet er, at maskinen skal være i arbejde hele tiden og at teknikerne er mere kvalificeret til at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres end arbejderne. MTM indebærer, at alle jobs - f.eks. langs et samlebånd - bliver omtrent lige krævende. Grundantagelsen er, at alle arbejdere udfører arbejdet på samme måde. Sat på spidsen, at de har lige evner og lige krav, og at den eneste egenskab ved en arbejder der betyder noget er hans arbejdstempo.

MTM er til visse formål et nyttigt planlægningsinstrument. Det benyttes også af og til til udregning af akkorder.

J.Gu.

Litteratur

K. Holt: Bedriftslære, Oslo 1963.