Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 47.688
: :
Akkord
Left
Rocks
2023-11-27 19:28

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Akkord er en betalingsform for forskellige former for arbejdsindsats, hvor lønnen er knyttet til arbejdsindsatsen - ydelse, produceret mængde varer osv. - i modsætning til den faste timeløn. (Se Lønsystemer). Der kan skelnes mellem enkeltakkorder knyttet til den enkeltes arbejdsindsats og gruppeakkorder knyttet til en større gruppes arbejdsindsats. Akkordsystemerne antager et utal af forskellige former, men der er sjældent tale om ren akkordaflønning. Lønnen består oftest af en fast komponent - en fast timeløn - og en akkordkomponent.

Akkord blev fra 1950'erne en udbredt aflønningsform indenfor især industrien, hvor den udgjorde en vigtig del af de såkaldte produktivitetsfremmende lønsystemer. Siden 1980'erne har anvendelsen af dette lønsystem været aftagende. Det må ses i sammenhæng med, at organiseringen af dele af produktionen har undergået en forandring, hvor der lægges stigende vægt på produktkvaliteten. I 1995 arbejdede kun 1,1 % af lønmodtagerne i Danmark på ren akkordløn eller provision, mens 1,5 % arbejdede på fast løn suppleret med akkord. Et fald fra henholdsvis 1,5 og 2,0 % i 1990.

Der findes forskellige typer akkordsystemer: Tidsakkord indebærer, at der afsættes en vis tid til jobbet, og at arbejderen får betalt et beløb, som svarer til hans timeløn ganget med den afsatte tid målt i timer. Kroneakkord indebærer at, et job betales med et vist beløb. Kroneakkorden er selvsagt særlig ugunstig i inflationsperioder, hvis den ikke justeres i takt med lønstigningen generelt.

Akkord fastlægges på mange forskellige måder:

Akkordløn betragtes som årsag til mange problemer for arbejderne: højt opskruet tempo, arbejdere som nedslides tidligt, øget skadehyppighed og andre problemer. Akkordsystemerne giver endvidere anledning til mange problemer på jobbet: reduceret arbejdskvalitet - arbejderne bliver motiveret til at få tingene produceret, snarere end at gøre et godt job; dårlig udnyttelse af materialerne - virksomhederne taber penge på at udnytte resterne; dårligt samarbejde - det er vanskeligt at bede om hjælp eller råd fra en arbejder, som arbejder på akkord, fordi han mister penge på at hjælpe. Desuden er det et problem, at gode og dårlige akkorder normalt er ujævnt fordelt mellem arbejderne. Nogen kan have gode dage, mens kollegerne må slide ekstra. Akkorderne skaber også konflikter mellem arbejdere og værkfører. Men der findes også arbejdere som mener, at det er en fordel med akkordløn, for da er der ingen der blander sig i, hvordan de arbejder.

A.J.