Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.886
: :
Samlebånd
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Samlebånd er et vigtigt hjælpemiddel indenfor forskellige typer af masseproduktion. Samlebåndsfabrikation indebærer i princippet, at arbejderne står fast stationeret ved en bestemt arbejdsplads, mens båndet transporterer produktet fra den ene plads til den efterfølgende. På hver plads monterer arbejderne en eller flere komponenter på produktet. Enten på selve båndet eller efter at have trukket det til side. I store fabrikker kan der være flere samlebånd, hvor forskellige delkomponenter fremstilles, før de havner på et hovedsamlebånd i forbindelse med slutmontagen.

Ved et samlebånd må hele fremstillingen være indgående studeret og fuldstændig planlagt på forhånd. MTM og andre former for tidsstudier er i denne forbindelse vigtige hjælpemidler. Hensigten med samlebåndsproduktion er at opnå maksimal gevinst gennem specialisering og at undgå omstillinger. Arbejderne langs båndet får ingen mulighed for selv at bidrage ved planlægningen. Ved samlebånd er arbejderne som automater. Produkterne der strømmer forbi, binder dem til arbejdspladsen. Skal de have en pause, må de have en afløser, hvis båndet ikke kan standses. De samme operationer gentages gang efter gang, dag ud og dag ind, år efter år. Den samme operation kan gentages flere gange i minuttet.

Arbejdsforholdene ved samlebåndet fik en sønderrivende kritik af Charles Chaplin i «Modern Times» allerede i 1936. I 1960'erne dukkede kritikken op med fornyet kraft. Store grupper arbejdstagere demonstrerede deres utilfredshed med arbejdsforholdene ved båndet. Virksomhedslederne havde allerede længe været nødt til at søge kvindelig arbejdskraft. Senere måtte de ansætte gæstearbejdere for at bemande disse jobs.

Fra begyndelsen af 1970'erne har flere producenter - blandt andet svenske bilfabrikanter - prøvet at nedbryde samlebåndene til mindre enheder og udvide jobbene således at de bliver mere alsidige. Hensigten er først og fremmest at skabe et bedre forhold til arbejdsmarkedet.

Samlebåndsproduktion i begrebets egentlige betydning har en lidt mindre udstrækning i Danmark end i de fleste andre industrilande. Det skyldes, at den danske produktion ifht. udlandet gennemsnitlig består af mindre serier, hvor gevinsterne ved samlebåndsproduktion er begrænsede. Undtagelsen er nærings- og nydelsesmiddelindustrien - f.eks. slagterier - og specialiseret masseproduktion som på f.eks. Grundfoss og Danfoss.

Internationalt har samlebåndsproduktionen ændret karakter med indførelsen af robotter. Samlebåndsproduktionen som den var udviklet frem til 1960'erne og 70'erne var ofte karakteriseret ved en kraftig nedbrydning af arbejdsoperationerne, og disse enkle operationer var modne til mekanisering - hvis blot de egnede maskiner var tilgængelige. Siden 70'erne er robotter i stigende antal blevet indført i produktionen til mekanisering af netop disse enkle arbejdsoperationer. I første omgang i Japan, men gennem 80'erne også i resten af verden.

J. Gu.