Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Politik
   .  Teknisk
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.113
: :
Alternativ teknologi
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Siden  1960'erne har en række organisationer og studiegrupper - særligt i USA og Vesteuropa - været optaget af at udvikle «alternativ» eller «blød» teknologi - dvs. en teknologi uden de negative virkninger som meget af den avancerede industriproduktion har for samfund og natur. Der findes ikke nogen entydig definition på begrebet, og alternativ teknologi diskuteres oftere ud fra de ønskede sociale konsekvenser end ud fra tekniske egenskaber. Beslægtede betegnelser er: Småskalateknologi, intermediær teknologi og tilpasset teknologi.

Ideelt set har alternativ teknologi følgende kendetegn: Den kræver ringe kapital og energi, megen ufaglært og ringe højtuddannet arbejdskraft og lokal snarere end importeret ekspertise. Produktionen er baseret på lokale, eller i hvert fald nationale råvarer, og er organiseret i små eller mellemstore enheder. Selv om produktionsudstyret kan være importeret, er teknikkerne tilpasset lokale forhold og lader sig let opfange og udvikle af lokale entreprenører. Der produceres hovedsageligt varer og tjenester til lokale og regionale markeder. I u-landssammenhæng anses alternativ teknologi som et middel til at mindske den nedslidning, sygdom og sult, der er de flestes vilkår, og til at give folk muligheder for at vælge og skabe deres egen udvikling.

Koblingen mellem alternativ teknologi og u-landsbistand blev først og fremmest udviklet af Intermediate Technology Development Group (ITDG, dannet i London i 1965). Dette er en sammenslutning af ingeniører, økonomer, forskere og industrifolk med erfaringer fra arbejde i u-lande. Deres udgangspunkt var, at det teknisk avancerede, kapitalkrævende og arbejdsbesparende udstyr som de rige lande eksporterede til u-landene som hjælp til industrialisering, ikke opfyldte disse landes behov. Tværtimod betød dette udstyr en belastning på betalingsbalancen, samt sløseri med kapital og velstand for nogle få.

Alternativet skulle være enkle, billige teknikker der var tilpasset lokale forhold, skaffede arbejde til mange flere og var en form for hjælp til selvhjælp. ITDG har arbejdet både med at udvikle og iværksætte tekniske løsninger for konkrete projekter i u-lande og med at sprede information. Deres virksomhed har specielt været koncentreret om husbygning, vandforsyning, bearbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter, sundhedsvæsen og energi.

Alternativ teknologi er ofte knyttet til forestillinger om egalitær organisation og udjævning. Det er imidlertid vigtigt at være klar over, at hverken valg af teknik eller decentraliserede anlæg i sig selv kan sikre dette. At en vandpumpe der skal give en landsby rent drikkevand, er soldrevet, enkel og billig at installere og praktisk talt vedligeholdelsesfri, kan ikke hindre, at den evt. erobres af de mest velhavende, som dernæst sælger vandet. Når nye teknikker tages i brug af lokale entreprenører, vil resultatet ofte blive økonomisk ulighed. Det afhænger af den sociale organisation - ikke af teknologien.

Både u-landsmyndigheder og vestlig økonomisk ekspertise af forskellige politisk observans har stort set stillet sig afvisende overfor alternativ teknologi. Argumenterne har varieret fra anklager om paternalisme til økonomisk og politisk naivitet. I slutningen af 1970'erne begyndte imidlertid så centrale organer i bistandssammenhæng som Verdensbanken, OECD og USAID (USA's bistandsorganisation) at tale om alternativ teknologi. Dette skyldes, at de fleste u-lande mangler kapital, infrastruktur og markeder til at opbygge en moderne industrisektor, samtidig med at de har desperat behov for arbejdspladser. De mere reelle begrundelser er nok, at en alternativ teknologistrategi - uden politiske omvæltninger - vil sikre u-landene som markeder for produktionsudstyr fra i-landene og styrke den småkapitalistiske sektor i det enkelte u-land.

M.V.

Litteratur

E. F. Schumacher: Smått er godt, Oslo 1976.
M. R. Bhagavan: A critique of «Appropriate» Technology for Underdeveloped Countries (Nordiska Afrikainstitutet), Uppsala 1979.
World Bank: Appropriate Technology In World Bank Activities, Washington 1976.