Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 126.698
: :
Nymfoman
Left
Rocks
2024-05-23 16:11

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Den almindelige definition på begrebet nymfomani er: «sygelig øget kønsdrift hos kvinder». Begrebet giver udtryk for at være en objektiv medicinsk diagnose, samtidig med at begrebet først og fremmest anvendes i dagligsproget. Det er omfanget af den kvindelige seksualitet, der regnes som sygt. Men medicinsk har begrebet et uklart indhold i lighed med andre medicinske og psykologiske begreber om kvindelig seksualitet.

Det tilsvarende begreb for mænd - satyroman - er nærmest ukendt. En kåd mand, et begreb der måske kan henvise til noget af det samme - en mand med stærk seksuel lyst - er et positivt ladet begreb. Mænds stærke seksuelle lyster er ikke syge. I hvert fald ikke før de giver sig udslag i kriminelle handlinger - voldtægt, sadistisk seksualmord osv. En nymfoman er derimod kvinde, syg og dermed mindreværdig.

En alternativ definition på nymfoman er det en mand kalder en kvinde, når hun viser større lyst til seksualitet end han selv gør, når han får følelsen af, at han ikke kan tilfredsstille hende seksuelt, når han føler sig seksuelt utilstrækkelig. Det indebærer, at begrebet er afhængig af den enkelte mands seksuallyst i en bestemt situation, at det ikke er en objektiv diagnose. For at forstå begrebet, er det nødvendig at sætte det i sammenhæng med kvinde- og manderollen i vort samfund.

Manderollen indebærer, at mænd skal være seksuelt mere påtrængende end kvinder. Mænds identitet hænger i betydelig grad sammen med deres evne til erektion og udløsning - med evnen til rent teknisk at gennemføre et samleje. Tilsvarende ligger det i kvinderollen, at rigtige kvinder ikke skal vise for stort selvstændigt seksuelt initiativ. Det er nødvendig at have et begreb for at kontrollere de kvinder, der tilsyneladende er mænds seksuelle «overmænd». Begrebet frigid bliver tilsvarende anvendt om de kvinder, der udviser for ringe seksuel lyst i forhold til manden - også dette som en objektiv diagnose.

Man kan også undersøge, hvorfor der opstår situationer, hvor mænd anvender begrebet nymfoman om en kvinde. Kvinders seksualitet fungerer anderledes end mænds. Kvinder kan godt få og have glæde af flere orgasmer efter hinanden, mens dette er mere sjældent for mænd. Det vil også være således, at mange kvinder har større seksuelle lyst end de mænd de er sammen med - selvfølgelig. Men når mænd kalder kvinder nymfomane, behøver dette ikke hænge sammen med, at kvinden vil så meget mere end manden, men tværtimod betyde, at hun ikke bliver seksuelt tilfredsstillet sammen med ham.

Mange kvinder har vanskeligheder ved at få orgasme sammen med mænd. Hvis hun opfatter orgasmen som et mål og en naturlig afslutning på et samleje, kan hun let føle sig utilfreds, hvis udløsningen udebliver. Derfor kan kvinder have lyst til at fortsætte det seksuelle samvær, efter at det synes afsluttet for mandens vedkommende. Når kvinder endvidere ofte skjuler for mænd, at de ikke får orgasme, eller rettere sagt lader som om de får orgasme, kan det endnu lettere synes som om, de er umættelige i forholdet til manden.

K.Me.