Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Politisk litteratur
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Anarkisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 33.385
: :
Rocker, Rudolf
Left
Rocks
2023-11-27 19:19

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Rocker (1873-1958), tysk anarkist, født i Mainz, bogbinder af fag.

Rudolf Rocker deltog først i det tyske socialdemokratiske parti, men sluttede sig snart til anarkisterne. Han kom i 1893 til Paris som politisk flygtning og der mødte han jødiske anarkistemigranter fra de polske ghettoer. Fra 1895 var han bosat i London og fra 1898 redaktør af det jiddische anarkistblad: Der Arbeiter Fraint, på trods af at han ikke var af jødisk afstamning. Virksomheden omkring bladet kom efterhånden til at omfatte en mængde sociale og kulturelle aktiviteter, bl.a. jiddisch forlagsvirksomhed, fagforeninger, aftenskoler og sundheds- og omsorgsaktiviteter for de trængende. Alt sammen baseret på anarkistiske principper om gensidig hjælp.

Under verdenskrigen sad Rocker interneret som «fjendtlig udlænding». Efter krigens afslutning vendte han tilbage til Tyskland og blev åndelig leder af syndikalistorganisationen FAUD. Da den syndikalistiske internationale IAA blev oprettet i 1922, blev Rocker valgt som dens første sekretær. Efter Hitlers magtovertagelse flygtede han til USA og forblev der til sin død.

Ved siden af arbejdet i syndikalistiske organisationer virkede Rocker først og fremmest gennem sit forfatterskab. Han søgte at påvise nationalismens og bolsjevismens fare for den revolutionære arbejderbevægelse og ville basere sig på syndikalistiske midler for at nå det anarkistiske samfund: Anarkiet måtte realiseres gennem arbejdernes klasseorganisationer, som organiseret nedefra og op skulle omstyrte den kapitalistiske stat og udgøre rygraden i det nye samfund. Blandt hans bøger kan nævnes: «Die Prinzipien des Syndikalismus» (1920), «Der Bankerot des russischen Staatskommunismus» (1921), «Nationalism and Culture» (1937) og «The London Years» (1956).

R.B.M.