Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Politisk litteratur
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Anarkisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 34.655
: :
Rocker, Rudolf
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Rocker (1873-1958), tysk anarkist, født i Mainz, bogbinder af fag.

Rudolf Rocker deltog først i det tyske socialdemokratiske parti, men sluttede sig snart til anarkisterne. Han kom i 1893 til Paris som politisk flygtning og der mødte han jødiske anarkistemigranter fra de polske ghettoer. Fra 1895 var han bosat i London og fra 1898 redaktør af det jiddische anarkistblad: Der Arbeiter Fraint, på trods af at han ikke var af jødisk afstamning. Virksomheden omkring bladet kom efterhånden til at omfatte en mængde sociale og kulturelle aktiviteter, bl.a. jiddisch forlagsvirksomhed, fagforeninger, aftenskoler og sundheds- og omsorgsaktiviteter for de trængende. Alt sammen baseret på anarkistiske principper om gensidig hjælp.

Under verdenskrigen sad Rocker interneret som «fjendtlig udlænding». Efter krigens afslutning vendte han tilbage til Tyskland og blev åndelig leder af syndikalistorganisationen FAUD. Da den syndikalistiske internationale IAA blev oprettet i 1922, blev Rocker valgt som dens første sekretær. Efter Hitlers magtovertagelse flygtede han til USA og forblev der til sin død.

Ved siden af arbejdet i syndikalistiske organisationer virkede Rocker først og fremmest gennem sit forfatterskab. Han søgte at påvise nationalismens og bolsjevismens fare for den revolutionære arbejderbevægelse og ville basere sig på syndikalistiske midler for at nå det anarkistiske samfund: Anarkiet måtte realiseres gennem arbejdernes klasseorganisationer, som organiseret nedefra og op skulle omstyrte den kapitalistiske stat og udgøre rygraden i det nye samfund. Blandt hans bøger kan nævnes: «Die Prinzipien des Syndikalismus» (1920), «Der Bankerot des russischen Staatskommunismus» (1921), «Nationalism and Culture» (1937) og «The London Years» (1956).

R.B.M.