Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
     .  Politik
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 99.748
: :
Samfund
Left
Rocks
2024-02-26 15:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Samfund (engelsk: society, tysk: Gesellschaft), samling af mennesker - eller andre levende væsener - som har en vis grad af orden i deres indbyrdes samkvem. Myretuen og bikuben er yderst velordnede samfund, klostret ligeså, og militærforlægningen. En nationalstat som f.eks. Danmark er derimod et samfund med langt mindre orden. Der ligger i selve ordensbegrebet en henvisning til en vis varighed over tid. Et samfund er en forholdsvis varig ordning. En mængde der stimler sammen for at iagttage noget usædvanligt som f.eks. en brand, udviser muligvis en vis orden, men udgør ikke af den grund et samfund, fordi den når som helst kan opløses. Anvendt i bestemt form - «samfundet» - bruges ordet normalt om et storsamfund - dvs. et samfund som i vid udstrækning kan opretholde og rekruttere sig selv.

Begrebet samfund og samfundsforhold har på mange måder gjort den gamle liberale problemstilling - «borger og statsmagt» - forældet. Denne er optaget af at sikre enhver person et vist albuerum overfor de formelle politiske myndigheder, mens samfundsbegrebet indikerer, at enhver indgår i et større netværk af skik og brug, fælles aktiviteter og foranstaltninger, som i stort og småt har en indflydelse på hans eller hendes handlemåde. Det er disse samfundsforhold der holder samfundet sammen, der er med til at give den enkeltes handling mening. Strukturen og kvaliteten af disse samfundsforhold virker som regel langt stærkere ind på den enkeltes livssituation end politiske tvangsmagt. Et samfund med stor retssikkerhed som værner hver enkelt mod overgreb fra myndighederne - altså et juridisk retfærdigt samfund - kan både være et samfund med stor social uret eller et samfund med uholdbare sociale forhold.

Mer generelt er den sociale betragtning af et samfund mere dybtgående og omfattende end den politiske: Politikken og de politiske forhold gælder de store offentlige institutioner, statsapparatet, partierne og andre politiske organisationer. Det sociale omfatter derimod familielivet, idræts- og anden fritidsvirksomhed, naboskabsforhold, forholdet mellem samfundets klasser samt de mere officielle formelle organisationer.

Videnskaben om samfundet kaldes sociologi eller samfundsvidenskab.

D.Ø.