Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 21.725
: :
Samlingsforhandlingerne mellem DNA og NKP i 1945
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Samarbejdsånden der herskede i norsk politik ved befrielsen fik som i Danmark udtryk ved en samlingsregering, partiernes fællesprogram og forsøg på samling indenfor vigtige dele af det norske organisationsliv. Bestræbelserne på samling af de faglige og økonomiske organisationer i landbruget førte til, at Landbrukets Sentralforbund blev dannet. Enigheden under krigen inspirerede til en samlet indsats - også på andre felter. I november 1945 blev Norske Kvinders Samarbejdsnemnd dannet, som det første forum hvor arbejderkvinderne var villige til at møde de borgerlige kvindeorganisationer.

Men samarbejdet havde også sine begrænsninger. Det lykkedes ikke at gennemføre en faglig samling af Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en kristen organisering omkring avisen Vårt Land. Krigen og genopbygningen formåede heller ikke at bane vej for noget borgerlig valgsamarbejde eller regeringsalternativ. På venstrefløjen blev der gjort mange forsøg på samling af de to arbejderpartier, men samlingsforsøgene blev snart afløst af bitter politisk strid.

Samlingsforhandlingerne mellem Arbejderpartiet (DNA) og Norges Kommunistiske Parti (NKP) foregik i de første par måneder efter befrielsen. Initiativet kom fra LO. Forudsætningerne for forhandlingerne var, at NKP ved krigen var et relativt stort parti. Da NKP i sit program tog afstand fra en revolutionær vej til socialismen og proletariatets diktatur, var vigtige ideologiske skillelinier mellem de to partier tilsyneladende fjernet. Heller ingen af partierne kunne se bort fra presset nedefra. Mange i fagbevægelsen ønskede samling. Bl.a. for at undgå uro og konflikt på arbejdspladserne. Ingen af partierne ønskede at blive opfattet som det parti, der hindrede samling.

Før stortingsvalget i oktober 1945 blev forhandlingerne afbrudt af NKP pga. uenighed om formen for samling. Modsætningerne var de samme som under samlingsforhandlingerne i 1926-27 og 1933-34. Arbejderpartiet ønskede samling ovenfra og ønskede gennem en fastlagt fordelingsnøgle at skaffe sig overvægt i alle organer i det forenede parti. NKP håbede på at få flertal gennem en gradvis politisk samling nedefra og således erobre Arbejderpartiet indefra.

Krigen og samlingsforhandlingerne formåede heller ikke at fjerne den traditionelle mistænksomhed og de personlige antipatier mellem flere af lederne i de to partier. Krigen havde endvidere skabt nye konflikter. I perioden 1939-42 gik NKP længere i retning af et samarbejde med besættelsesmagten end de fleste andre grupperinger i Norge. Efter 1942 var kommunisterne de mest aktive i modstandskampen og kritiserede skarpt den ikke-voldelige holdningskamp mod fascismen, som prægede modstandsbevægelsen i Norge.

Forhandlingssammenbruddet øgede modsætningsforholdet mellem de to partier. Det gjaldt nu om at overbevise vælgerne om, at det var det andet parti, der var ansvarlig for bruddet. Den stærke vægt der blev lagt på at afgrænse sig overfor det andet parti svækkede venstrefløjen i Arbejderpartiet og de moderate i NKP. Det endelige politiske brud mellem de to partier skete imidlertid først efter statsminister Einar Gerhardsens opgør med kommunisterne i Kråkerøytalen i februar 1948.

Baggrunden for fordømmelsen var, at NKP havde støttet den kommunistiske magtovertagelse i Tjekkoslovakiet. Gennem en hård antikommunistisk kampagne, indre splittelse i NKP og en ugunstig valgordning blev NKP forvandlet til et parti uden parlamentarisk indflydelse og mistede alle sine 11 repræsentanter ved stortingsvalget i 1949.

K.E.E.