Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 24.778
: :
Samlingsregeringen i 1945
Left
Rocks
2023-11-27 19:28

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Samlingsregeringen var et udtryk for samarbejdsklimaet efter krigen, og gav plads til både kommunister og kvinder.

Et af de mange uløste spørgsmål i Norge under 2. verdenskrig var hvilken slags regering landet skulle have efter befrielsen. Der fandtes nok enkelte modstandsfolk, som i begyndelsen af krigen tænkte på et styre uden om Storting og partier, men ved befrielsen var der almindelig enighed om, at det parlamentariske system fortsat skulle danne grundlaget i norsk politik, med partier, et storting og en regering.

Derimod var der helt frem til 1945 strid om, hvorvidt Stortinget af 1936 skulle genindkaldes - på grund af dets eftergivenhedspolitik overfor tyskerne i forbindelse med rigsrådsforhandlingerne i sommeren 1940. Stortingets præsidie og et flertal blandt stortingsrepræsentanterne gik da med til at suspendere kongen og afsætte Nygaardsvoldregeringen. Resultatet af den forfatningsmæssige konflikt blev et kompromis. Stortingets præside blev skiftet ud, men Stortinget af 1936 blev indkaldt for en kort periode.

I befrielsesdagene skabte regeringsdannelsen faktisk større problemer end det gamle Stortings skæbne. Konflikten gjaldt sammensætningen af regeringen. Der var imidlertid enighed om, at Norge frem til næste stortingsvalg i oktober 1945 skulle have en samlingsregering. Højesteretsjustitiarius Paal Berg - der var medlem af venstre og tidligere leder af Hjemmefronten - fik først af Kongen til opgave at danne regering. Men Berg måtte opgive forsøget. Bl.a. fordi han og hans regeringsliste fik en kølig modtagelse, både i kommunistpartiet og i de ikke-socialistiske partier - især i Høyre. Berg og flere af hans ministre betragtet som repræsentanter for en udenomsparlamentarisk gruppe - Hjemmefrontens ledelse - og nogle frygtede, at de ville skubbe Stortinget og partierne i baggrunden.

Derefter fik Arbejderpartiet til opgave at danne en samlingsregering. Mange i Arbejderpartiets stortingsgruppe og i de borgerlige partier ønskede, at Johan Nygaardsvold skulle fortsætte som statsminister, men han sagde nej. Han følte nok, at ledende politikere i hans eget parti foretrak en anden. De mente nok, at Nygaardsvold mere end nogen anden ville blive tillagt ansvaret for, at det tyske overfald i 1940 var lykkedes. I stedet blev Einar Gerhardsen statsminister, og Arbejderpartiet og NKP havde et snævert flertal i regeringen - hvor Kirsten Hansteen fra NKP for øvrigt blev landets første kvindelige minister.

Overgangen fra krig til fred gik mere smertefrit i Norge end i de fleste andre lande. Det var ingen revolution indbygget i modstanden. Modstandsbevægelsen hjemme var relativ enhedsorienteret, selv om kommunisterne ønskede en mere aktiv modstandspolitik, og forholdet mellem Hjemmefronten og regeringen i London var stort set gnidningsløst. Samlingsregeringen i 1945 var i sig selv et udtryk for det samarbejdsklima, som herskede ved befrielsen.

Selv efter stortingsvalget i oktober 1945 - der gav Arbejderpartiet flertal i Stortinget - ønskede Einar Gerhardsen og mange i LO-ledelsen en fortsat samlingsregering med kun Høyre i opposition. Et stort flertal i partiets landsledelse afviste imidlertid tanken. Valget indledte således en periode, hvor Arbejderpartiet frem til 1961 dannede flertalsregeringer alene.

K.E.E.