Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Afrika  .  Sydafrika
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 45.056
Verden  .  Afrika  .  Sydafrika
: :
Soweto
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Soweto (South West Township) er navnet på en bydel udenfor Johannesburg i Sydafrika, hvor ca. halvanden million afrikanere er stuvet sammen under elendige kår. Soweto blev i 1970'erne et begreb og et symbol på sort bevidstgørelse og modstandskamp mod apartheidregimet. Det var her den nationale opstand blev udløst den 16. juni 1976, med udgangspunkt i en elevdemonstration mod at afrikaans - boernes sprog - skulle indføres som undervisningssprog.

Demonstrationen må forstås på baggrund af flere forhold: Stigende modstand mod hele det undertrykkende uddannelsessystem, omfattende aktivitet fra Bevægelsen for sort Bevidstgørelse (Black Consciousness), inspiration fra befrielseskampene i Mozambique og Angola og tiltagende arbejdsløshed og social krise som ramte indbyggerne i Soweto hårdt.

Elevdemonstrationen blev mødt med politi og halvmilitære styrker, som ikke veg tilbage fra at dræbe børn og unge. Efter 16. juni fulgte nye demonstrationer over hele landet. Store dele af den sorte arbejderklasse gennemførte strejker, og der blev oprettet aktionsgrupper, som organiserede modstanden. Før året var omme, var mere end 1.000 blevet dræbt, og mange tusinde blev fængslet og tortureret. Magthavernes brutalitet og de sortes mod og kampvilje vakte international opmærksomhed, og førte til en ny bølge af fordømmelse af apartheidregimet. Nye strejker og demonstrationer fortsatte gennem 1977 - ikke mindst i protest mod drabet på en af lederne i Black Consciousness, Steve Biko. I efteråret 1977 indførte apartheidregimet et forbud mod alle elev- og studenterorganisationer samt mod andre oppositionsgrupper som hidtil havde været lovlige.

I den vestlig presse blev der gjort forsøg på at stille Sowetooprøret og aktivisterne indenfor Black Consciousness op mod den «gamle» befrielsesbevægelse African National Congres (ANC). Det er imidlertid blevet klart, at ANC og flere af dem der stod i spidsen i Sowetooprøret og i opstanden i 1976 arbejdede sammen. Mange af dem der flygtede fra Sydafrika i 1976-77, sluttede sig efterfølgende til ANC for at fortsætte kampen.

T.L.E.

Litteratur

J. Sikakane: Vindu mod Soweto, Oslo 1978.
D. Herbstein: White Man, We Want to Talk to You, London 1979.