Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 35.132
: :
Students for a Democratic Society (SDS)
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Nordamerikansk studenterorganisation. Studenter for et demokratisk Samfund (Students for a Democratic Society, SDS) var den mest synlige og vigtigste politiske studenterorganisation i 1960'ernes USA. Den blev startet i 1960 af folk fra en allerede eksisterende lille socialistisk gruppe og var frem til sin opløsning i 1970 i et klima af opsplitning og vold det vigtigste udtryk for årtiets politiske udvikling fra protester og krav om reformer til modstand og oprør.

SDS

Tegning, Berkeley, California, april 1968. Direktøren fra Dow Chemichals bærer en mærkat med «Burn babies, burn», og på hans plakat står der: Respekter retten til at dræbe. CIA agentens skilt siger: SDS er unfair overfor imperialismen. Manden i midten er fra universitetsadministrationen.

SDS voksede fra at være en lille organisation bestående af en håndfuld af folk, der sov blandt deres spritduplikatorer og levede af peanutbutter og retorik, til i 1968 at være en landsdækkende organisation med et budget på 1 mio. Kr, 350 lokalafdelinger og omkring 100.000 medlemmer. Men selv på sit højdepunkt var det en uformel organisatorisk kraft, der både nærede og lagde stemme til den nye politiske vækkelse, der blev kendt under betegnelsen «det nye venstre», og til den sociale utilfredshed der blev kendt som modkulturen.

Organisationen var grundlæggende rammen om udviklingen af den nye venstrefløj i USA. Den samlede både studenter og den yngre intelligentsia på og omkring de højere uddannelsesinstitutioner, der arbejdede med udviklingen af udfordrende nye ideer. Dens vigtigste politiske var Port Huron Erklæringen, der blev vedtaget på et møde i Port Huron, Michigan 11-15. juni 1962. Det kritiserede for første umyndiggørelsen af de nordamerikanske college studenter og introducerede konceptet for deltagerdemokrati: «At den enkelte deltager i de sociale beslutninger, der afgør kvaliteten og retningen af hendes liv» og at «..beslutningsprocesser der har grundlæggende sociale konsekvenser skal gennemføres af offentlige grupper». SDS udviklede også andre koncepter, som bl.a. «den nye arbejderklasse» - bestående af akademikere, intellektuelle og «informationssamfundet»; Universiteternes ansvar og akademikernes rolle i opbakning bag den liberale stat; Samt studentermagt.

SDS var samtidig en kraftkilde for mange af de øvrige aktiviteter, der kom til at præge 60'erne. Det var den der leverede kernen af hvide, der deltog i borgerrettighedsbevægelsen; Det var derfra organiseringen af de fattige udsprang og nødvendigheden af at gøre fattigdom til et nationalt emne; Derfra kom kvinderne, der var drivende i opbygningen af den nye kvindebevægelse; Derfra kom stødtropperne, organisationserfaringen, protestteknikkerne samt mange af lederne i anti-krigs og militærnægterbevægelserne; Og derfra udsprang de aktivister der spillede en ledende rolle i de omfattende og tumultagtige demonstrationer og strejker, der var rettet mod universiteternes ledelser. Der var tale om omkring 2.000 af den slags fra kyst til kyst i perioden 1965-70.

SDS brød sammen under heftige fraktionskampe, der første gang brød ud under organisationens nationalkonvent i juli 1969 mellem Weatherman fraktionen og medlemmer af det neo-maoistiske Progressive Labor Party. I kølvandet på konflikten tabte det hastigt opbakning og indflydelse, og blev reduceret til en lille kerne der koncentrerede sig om vold og revolution. Da en af dets bomber sprang i luften ved et uheld i Greenwich Village 6. marts 1970 opgav den alle legale aktiviteter.

Alligevel fik SDS en omfattende indflydelse i 60'ernes USA. Det var medvirkende til, at daværende præsident Johnson måtte opgive at genopstille til præsidentvalget i 1968, at den nordamerikanske befolkning vendte sig imod Vietnamkrigen, og dermed banede vej for dens afslutning, de gennemgribende reformer der blev gennemført på stort set alle universiteter samt den politiske bevidstgørelse - «radikaliseringen» - der kom til en berøre en betydelig minoritet af deres samtidige studenter. Organisationens arv til eftertiden var genopblomstringen og udbredelsen af venstrefløjen i USA samt udviklingen af hjemmedyrkede nordamerikanske politiske perspektiver for forandring. Mange af organisationens medlemmer spiller fortsat en vigtig rolle i de politiske, akademiske, journalistiske og intellektuelle miljøer.

K.S.

Litteratur

Mari Jo Buhle et al: Encyclopedia of the American Left. University of Illinois Press, Urbana, 1992.
Sale, Kirkpatrick: SDS. Random House, New York, 1973.