Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Syrien
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 36.124
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Syrien
: :
Golan højderne
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Syrisk område, besat af Israel under seksdageskrigen i juni 1967, efter at FN havde opfordret til våbenhvile, og denne var blevet accepteret af Syrien den 9. juni. I resolution 242 fra FN's Sikkerhedsråd blev Israel pålagt at trække sig ud af alle besatte områder, herunder også Golan, men dette blev afvist af besættelsesmagten. Israel annekterede formelt Golanhøjderne i december 1981, og dette blev fordømt i Sikkerhedsrådets resolution 497 fra samme måned.

Ligesom den «sikkerhedszone» Israel fra 1978 holdt besat i Sydlibanon, var heller ikke Golanhøjderne en del af det tidligere britiske mandatområde Palæstina. Golanhøjderne ligger i 500-1300 meters højde udgør et strategisk område, der mod øst grænser op til Damascus højsletten, og mod vest til Hule dalen og Tiberias søen. Israels vigtigste interesse i området er imidlertid vand, idet 35% af den israelske vandforsyning kommer fra Golan. Den israelske minister Yigal Allon skrev i sin bog «Israel, the Struggle for Hope» at: «Israels globale strategiske behov nødvendiggør kontrollen over Golanhøjderne, eftersom vi er nødt til at forsvare vor vigtigste vandresource.»

Ødelagt syrisk landsby i Golan

Intet andet af de israelsk besatte områder har oplevet en flugt svarende til Golanhøjdernes. De fleste af områdets oprindelige 150.000 syriske indbyggere flygtede fra området under krigene i 1967 og 73, for at søge tilflugt i Syrien. Kun omkring 13.500 blev tilbage. De fleste drusere og alawier, som Israel har afvist at anerkende som syriske indbyggere.

Den største tilbageværende syriske by i Golan, Majdel Chams

Denne situation og mulighederne for landbrug tiltrak de første israelske bosættere i de israelsk besatte områder. I dag bor der 17.000 bosættere i Golanhøjderne spredt over 12 kibbutzer, 16 moshavim, 4 andre bosættelser og byen Katzrin. Antallet af bosættere er øget med 18% siden undertegnelsen af Oslofredsaftalen i 1993. Israel har udviklet en betydelig vinproduktion siden besættelsen af området, og 38% af Israels vineksport stammer fra dette område.

Israels totale modvilje mod at opgive besættelsen blokerer for en fredsafslutning med Syrien.

A.J.