Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 21.177
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
: :
Orient House
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-01 06:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Israelsk militær besatte i august 2001 Orient House og hejste flaget

Orient House er PLO's uformelle hovedkvarter i Jerusalem. Det blev besat af Israel i august 2001. Huset er bygget i 1897, på et tidspunkt hvor zionismen blev udformet som politisk projekt, og hvor den jødiske emigration til Palæstina var tiltagende. Huset blev bygget af og tilhører fortsat Husseini familien, der er en af de vigtigste familier i det palæstinensiske aristokrati i Jerusalem. Det har været anvendt til modtagelsen af kejser Wilhelm II i 1900, kejser Haile Selassie af Ethiopien i 1936, samt kong Abdallah, den jordanske kong Husseins bedstefar. Husets seneste ejer var Faisal Husseini, der døde i maj 2001. Han var et levende symbol på PLO's fortsatte krav på Jerusalem. Orient House fungerede som et nervecenter, og rummede bl.a. de forskellige afdelinger af the Arab Studies Society, der var blevet oprettet af Husseini i 1979.

Huset er ved flere lejligheder blevet lukket af de israelske myndigheder; specielt i 1988-92 på foranledning af daværende forsvarsminister Yitzhak Rabin. Israel vedtog i december 1994 en lov der forbød PLO at arbejde politisk i Østjerusalem uden forudgående tilladelse fra den israelske regering. Israel havde dog også hemmeligt forpligtiget sig til ikke at gribe ind overfor de palæstinensiske institutioner i Østjerusalem - selvom det ikke hindrede myndighederne i lejlighedsvis at true med lukning af Orient House. Palæstinenserne henviser til gengæld til Oslofredsaftalerne fra september 1993, hvor det slås fast, at de palæstinensiske institutioner der var etableret i Jerusalem inden 1993 uhindret kan fortsætte deres virke.

Orient House er PLO's uofficielle repræsentation i Østjerusalem, og er det sted hvor udenlandske personligheder på vej gennem byen er blevet modtaget. Gentagne europæiske forhandlingsdelegationer og udenrigsministre har gjort det til almindelig praksis at aflægge huset et besøg, når de har været i Jerusalem. En praksis der dog ikke er blevet fulgt af den amerikanske udenrigsminister, og som de israelske myndigheder har gjort alt for at forhindre. Under den franske præsident Jacques Chiracs besøg i Mellemøsten i 1996 besluttede hans udenrigsminister ikke at deltage i besøget i huset - pga. de hindringer de israelske myndigheder lagde i vejen. I sidste ende var det derfor den franske sundhedsminister der aflagde et besøg i huset.

Efter at Faisal Husseini døde i maj 2001, besluttede Yasser Arafat at overdraget ansvaret for Jerusalem til Sari Nusseibeh. Han er i dag selvstyrets kontakt i Jerusalem overfor udenlandske diplomater og besøgende. Efter et selvmordsangreb i Jerusalem i august 2001, besluttede den israelske regering at besætte Orient House, og sætte dets beboere på gaden. Huset er fortsat besat.

A.J.

Internet: www.orienthouse.org