Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 24.806
: :
Enigheden
Left
Rocks
2024-06-14 14:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Enigheden (1897-), kooperativt mejeri i København. Oprettelsen af mejeriet Enigheden skete som følge af en arbejdskonflikt i København. I 1896 forbød Københavns Mejeriforsyning arbejderne at melde sig ind i Arbejdsmændenes Fagforening. Reaktionen var, at alle arbejdere i protest indmeldte sig i fagforeningen overfor dette angreb på organisationsretten. Indmeldelsen blev besvaret med en langvarig lockout fra Mejeriforsyningens side. Under denne lockout opstod ideen om, at arbejderne kunne oprette deres eget mælkekompagni. Det begyndte sin virksomhed 12. marts 1897 med arbejdsmændenes formand, M.C. Lyngsie som formand. Han var ideens oprindelige ophavsmand. Efter en række begyndervanskeligheder blev Enigheden et af de største og mest stabile enkeltforetagender indenfor kooperationen. Det var organiseret som aktieselskab, hvor aktiekapitalen var indskudt af medlemmerne og fagforeningen. I 1936 blev der i Århus ligeledes etableret et fællesmejeri ved navn Enigheden. Dette eksisterer fortsat - som holdingsselskab - mens virksomheden i København i 1996 blev overtaget af MD Foods, der umiddelbart efter lukkede den.

A.J.