Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 67.283
: :
Lockout
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Lockout (engelsk: udelukkelse) er arbejdskøbernes vigtigste kampmiddel i arbejdskonflikter. Lockout indebærer, at arbejdskøberne opsiger arbejderne og spærrer adgangen til arbejdspladserne for dem. Formålet kan være at sænke lønningerne og forværre arbejdsforholdene eller at hindre at arbejderne forbedrer disse - f.eks. gennem strejke. Ansættelsesforholdet vil normalt blive genoprettet, når konflikten er afsluttet.

Arbejdskøbernes mulighed for at anvende lockout er ligesom arbejdernes mulighed for at strejke reguleret gennem hovedaftalen. En lockout skal derfor varsles og følge en række arbejdsretlige regler.

Formelt står arbejdskøberne og fagbevægelsen altså ligestillet, da de har den samme ret til at anvende arbejdsstandsningen som kampmiddel. Men forholdet er reelt skævt: Mens kapitalejerne normalt ikke rammes på deres personlige forbrug ved en strejke, afskærer lockouten arbejderne fra adgangen til at skaffe sig til livets ophold. Fagbevægelsens strejkekasser og bistanden fra offentlige kasser er desuden for begrænsede til at kunne slå til i en langvarig udmattelseskrig mod kapitalen. Endvidere er lockouten blot ét specielt udtryk for arbejdskøbernes råderet over kapitalen. I dårlige tider kan de også opnå nedgang i lønningerne ved at opsige folk på «lovlig» vis under henvisning til «forretningsmæssige» forhold.

Lockouter kan iværksættes med forskellige udgangspunkter. Når Dansk Arbejdsgiverforening selv tager initiativ til konflikt og erklærer lockout, sker det oftest i nedgangstider - f.eks. i 1933 (se Kanslergadeforliget). I den situation vil de ofte fremsætte krav om lønnedgang, og da taber virksomhederne forholdsvis lidt på en standsningen af produktionen. Den største lockout i Danmarkshistorien (1899) havde dog et andet formål - nemlig at knække arbejderbevægelsen (se Arbejdskonflikter i Danmark).

Såkaldte sympatilockouter iværksættes som svar på en strejke. Dansk Arbejdsgiverforening tager da arbejdere ud på andre virksomheder eller i andre brancher, for at fremtvinge en løsning på den oprindelige konflikt. Dette er et almindeligt kampskridt fra arbejdskøbernes side, og skete så sent som under Storkonflikten i 1998.

Siden 2. verdenskrig er lockout-våbnet overvejende blevet brugt ifbm. storkonflikter. I sådanne situationer søger begge sider at udvide konflikten til de områder, hvor modparten står svagest.

Over de sidste 20-30 år er lockout-våbnet dog blevet stadig mere kostbart for arbejdskøberne. Ikke blot mister de i dag produktion (og dermed profitter), men den stadig mere avancerede arbejdsdeling i samfundet og produktion efter Just-In-Time principper, hvor lagrene er reduceret til et minimum, vil lynhurtigt påvirke og standse produktionen på en lang række virksomheder, der ellers ikke var taget ud til lockout. Konsekvensen er, at den enkelte virksomhed meget hurtigt løber en risiko for at miste fremtidige ordrer og kontrakter, og at lockout våbnet bliver langt dyrere for arbejdsgiverne. Under storkonflikten i 1998 var der i industrien derfor meget kritiske røster fremme mod den erklærede lockout, og en række virksomheder truede med at melde sig ud af Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, for at undgå at skulle gennemføre lockouten.

A.J.