Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 16/6 2003
Læst af: 50.028
: :
Konkurrenceevne
Left
Rocks
2024-07-22 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Evnen hos et lands virksomheder til at konkurrere på verdensmarkedet, dvs. sælge eksportvarerne billigt således at markedsandelen kan øges.

Konkurrenceevnen er høj, hvis omkostningsniveauet er lavt, dvs. hvis især lønningerne (men principielt også renten) ligger på et lavt niveau. Hensynet til konkurrenceevnen anføres gerne som hovedargumentet for at lønmodtagerne skal holde igen med lønkrav; argumentet bruges sjældnere til at anbefale en rentesænkning (skønt renteudgiften også er en omkostning for virksomhederne).

Bedre konkurrenceevne er umiddelbart til gavn for virksomhederne og deres ejere, grundet de lavere omkostninger. Men da disse omkostninger er lønmodtagernes og rentekapitalisternes indtægter, er en bedre konkurrenceevne umiddelbart til skade for dem. Den traditionelle økonomiske teoris antagelse om, at bedre konkurrenceevne er til gavn for «landet», bygger derfor på en antagelse om, at specielt løntabet opvejes af en generel økonomisk fremgang.

En bestræbelse på at forbedre konkurrenceevnen ved at sænke lønnen giver, mere generelt, grønt lys for en konkurrence mellem de forskellige landes virksomheder om at minimere lønnen. Dette er en variation af «kapløbet mod bunden». Alternativet er internationale aftaler om at fastholde et bestemt lønniveau, - eller internationalt samarbejde mellem fagforeningerne om at modsætte sig beskæringer af lønnen.

Konkurrenceevnen kan også forbedres ved at devaluere landets valuta. Det betyder nemlig, at en eksportvare bliver billigere, set med udlandets øjne. Antag at et B&O fjernsyn koster 10.000 kr og at kursen er 100 Kr = 10 dollar; det betyder, at en amerikaner (en amerikansk importør) skal betale 1.000 dollars for fjernsynet. Hvis kronen devalueres, således at 100 kr kun har en værdi på 8 dollar, slipper amerikanerne nu med at skulle betale 800 dollars. B&O kan sælge flere fjernsyn og har dermed vundet markedsandele. Problemet med devaluering er, at en billigere krone betyder en dyrere udenlandsk valuta; vi skal nu betale flere kroner for en amerikansk bil til 15.000 dollars. Importvarer vil stige i pris, målt i kroner, og det vil brede sig og forårsage generel inflation.

En devaluering af den danske krone har ikke været relevant siden begyndelsen af 1980'erne, da Schlütter regeringen bandt kronen til markens værdi; efter introduktionen af Euroen bindes kronen til denne valuta. Euroen flyder frit i forhold til dollar og yen. Europas konkurrenceevne i forhold til USA svækkes, når dollaren svækkes i forhold til Euroen, således som tilfældet var i foråret 2003.

An.Lu.